Prohlížení odpovědí

Popis funkcionality pro prohlížení odpovědí vyplněných dotazníků.

Přehled odpovědí

V přehledu se zobrazují počty odpovědí podle následujících statusů:

  • Otevřeno - počet respondentů, kteří otevřeli dotazník.

  • Vyplněno - počet respondentů, kteří dotazník dokončili.

  • Diskvalifikováno - počet respondentů, kteří byli z dotazování vyřazeni pomocí akce strany Vyloučit respondenta. Stejný respondent může být zahrnut i do hodnoty Vyplněno, pokud je tato volba nastavena v akci strany.

  • Naplněná kvóta - počet respondentů, kteří byli z dotazování vyřazení protože jejich odpovědi odpovídají kvótě, která je již naplněna.

  • Rozpracováno - počet respondentů, kteří aktuálně vyplňují dotazník.

  • Opuštěno - počet respondentů, kteří začali s vyplňování dotazníku, ale aktuálně nejsou již více než 30 minut aktivní a dotazník stále nedokončili.

Respondenti, kteří jsou započteni ve statusu Otevřeno nemusí figurovat v počtech Rozpracovaných či Vyplněných odpovědí, pokud nezačali s vyplňováním dotazníku ale dotazník ihned po otevření opustili.

Tato hodnota procentuálně vyjadřuje, kolik respondentů dokončilo dotazník z celkového počtu respondentů, kteří jej otevřeli.

Incidence průzkumu

Incidence vyjadřuje procentuálně, kolik respondentů vyhovuje dotazování - prošli všemi otázkami v dotazníku a nebyli z dotazování vyřazeni, v poměru k celkovému počtu respondentů, kteří se dotazování účastnili - dokončili dotazování nebo byli i vyřazeni. Poskytuje tedy důležitou informaci, kolik procent respondentů z celé množiny účastníků Vaší studie odpovídá požadované cílové skupině.

Prohlížení odpovědí

Na stránce odpovědí máte k dispozici i seznam vyplněných dotazníků k prohlížení.

Seznam lze filtrovat podle statusu odpovědi nebo lze hledat přímo v textech odpovědí. Tlačítko Vybrat otázky umožňuje specifikovat otázky v dotazníku, které lze zobrazit v seznamu. Tlačítkem Smazat odpovědi můžete vymazat všechny odpovědi v dotazníku. Tuto operaci je nutné potvrdit zadáním Vašeho přihlašovacího hesla.

Kliknutím na řádek odpovědi nebo na ikonu lupy je zobrazen formulář s kompletně vyplněným dotazníkem respondenta.

Pomocí tlačítek Další odpověď a Předchozí odpověď můžete procházet jednotlivé odpovědi respondentů. Tlačítkem Smazat je možné odpověď smazat a přesunout ji do seznamu smazaných odpovědí - tímto způsobem smazanou odpověď je možné obnovit tlačítkem Obnovit. Tlačítkem PDF je možné stáhnout odpověď jako PDF soubor pro uchování mimo Click4Survey.

Pod záložkou Respondent jsou k dispozici informace o respondentovi, který dotazník vyplnil. Zobrazují se informace kontaktu z distribučního kanálu E-mailová kampaň. Pokud byl dotazník k respondentovi distribuován jinak, nebo pokud se jedná o anonymní dotazník, záložka s informacemi není k dispozici.

V záložce Další info se zobrazují informace o jednotlivých rozhovorech, jako např. datum a čas zahájení a dokončení vyplňování dotazníku, délka rozhovoru, jméno distribučního kanálu, přes který byl dotazník vyplněn, id odpovědi, typ internetového prohlížeče, případně adresa původní odkazující stránky na dotazník. Pokud obsahoval odkaz na dotazník také nějaké parametry, na této záložce jsou k dispozici.

Záložka Štítky pak umožňuje označit odpověď vybraným barevným štítkem nebo více štítky, a tak barevně odlišit jednotlivé odpovědi. Barevné štítky se zobrazují i v seznamu odpovědí, takže jsou pak odpovědi lépe identifikovatelné pro další zpracování.

Last updated