Links

Omezení přístupu k dotazníku dle IP adresy

Tato stránka popisuje funkcionalitu Přístup z IP adresy
Zabezpečit vstup do dotazníku ze specifikované IP adresy je možné pomocí funkcionality, kterou naleznete v nastavení distribučního kanálu, v záložce Přístup z IP adresy.
Funkcionalitu můžete využít např. k omezení přístupu k dotazníku jen ze sítě Vaší organizace, tak aby dotazník nebyl veřejně dostupný.
Přístup k dotazníku může být omezen na zadané IP adresy, na více IP adres, případně na specifikovaný rozsah IP adres. Kombinoval lze rozsahy adres i jednotlivé adresy.
Pokud není zadána Žádná adresa, přístup k dotazníku nebude adresně omezen.
Nastavení přístupu k dotazníku jen ze zadaných IP adres/y
Omezení přístupu k dotazníku IP adresou je k dispozici v plánu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.