Omezení přístupu k dotazníku dle IP adresy

Tato stránka popisuje funkcionalitu Přístup z IP adresy

Zabezpečit vstup do dotazníku ze specifikované IP adresy je možné pomocí funkcionality, kterou naleznete v nastavení distribučního kanálu, v záložce Přístup z IP adresy.

Funkcionalitu můžete využít např. k omezení přístupu k dotazníku jen ze sítě Vaší organizace, tak aby dotazník nebyl veřejně dostupný.

Přístup k dotazníku může být omezen na zadané IP adresy, na více IP adres, případně na specifikovaný rozsah IP adres. Kombinoval lze rozsahy adres i jednotlivé adresy.

Pokud není zadána Žádná adresa, přístup k dotazníku nebude adresně omezen.

Omezení přístupu k dotazníku IP adresou je k dispozici v plánu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Last updated