Nahrání souboru

Popis typu otázky Nahrání souboru

Využití

Otázka tohoto typu umožní respondentovi nahrát do dotazníku jeden nebo více souborů. Může tak ke svým odpovědím přiložit i další data ve formě přílohy.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Další a upřesněte typ Nahrání souboru.

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Vyberte Typ souboru, který může respondent do dotazníku nahrát. K dispozici jsou volby pro obrázky, která umožňuje nahrát do dotazníku soubor obrázku typu gif, jpeg, png nebo tif. Na mobilním zařízení můžete do dotazníku vložit také fotografii přímo z fotoaparátu v mobilu či tabletu. Volba dokumenty umožní vložit do dotazníku dokumenty ve formátu doc(x), xls(x), pdf, txt nebo csv. Volba obojí pak umožňuje respondentovi vkládat oba typy souborů.

Volba Maximální velikost specifikuje maximální povolenou velikost vkládaného souboru.

Poslední volba Maximální počet souborů pak nastavuje, kolik souborů respondent může do dotazníku pomocí otázky vložit.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Zobrazení otázky

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript.

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Jiné zobrazení v dotazníku

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec pro každý vložený soubor. Exportovaná data obsahují odkazy pro stažení jednotlivých souborů.

Tento typ otázky je dostupný v účtu PROFESSIONAL a vyšším 👉 Přehled účtů

Last updated