Kvóty

Popis funkcionality pro řízení kvót v Click4Survey.

Kvóty Vám umožňují specifikovat maximální počet odpovědí, které získáte z celého průzkumu nebo z jeho různých segmentů. Kvóty jsou kontrolovány v průběhu dotazování a zamezují překročení požadovaného počtů odpovědí.

Do výpočtu kvót se zahrnují jen odpovědi aktivních distribučních kanálů. Pokud je některá z kvót naplněna, respondentovi se zobrazí Hlášení o naplnění kvóty, které můžete specifikovat na stránce Kvóty v Distribuci průzkumu. Pokud je však nastavena URL adresa pro přesměrování, místo zobrazení hlášení je respondent přímo přesměrován na uvedenou adresu URL.

Kvóty lze nastavit na mnoha úrovních.

Základní kvóta

Základní kvóta je kvóta definovaná v distribučním kanálu. Ta stanová počet odpovědí, které lze získat přes odkaz distribučního kanálu s nastavenou kvótou.

Celková kvóta

Celková kvóta průzkumu se nastavuje na stránce Kvóty. Jedná se celkový počet odpovědí, které lze získat přes odkazy aktivních distribučních kanálů.

Segmentové kvóty

Segmentové kvóty umožňují specifikovat, kolik mohou respondenti v průzkumu vyplnit odpovědí ve specifikovaných segmentech. Segment můžete specifikovat pomocí filtru, který sestavíte kombinací možných odpovědí v dotazníku, případně údajů v distribučním kanálu. Tímto způsobem pak můžete kontrolovat, kolik respondentů odpovědělo na určitou kombinaci otázek.

Například můžete vytvořit segmenty podle věku respondenta, který je specifikován demografickou otázkou v dotazníku. Jakmile je určitá kvóta naplněna, dotazník již neumožní vyplňování respondentům, kteří vyplnili otázku na věk odpovídající naplněné kvótě, a respondent je z dotazování vyřazen.

Kvóty jsou k dispozici v plánu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Last updated