E-mailové zprávy

Popis e-mailových zpráv v distribučním kanálu E-mailová kampaň

V záložce E-mailové zprávy najdete seznam zpráv nazvaný Zprávy e-mailové kampaně. Nový distribuční kanál obsahuje dvě základní e-mailové zprávy:

 1. Pozvánka k průzkumu – úvodní pozvánka k vyplnění průzkumu, která je odesílána na všechny kontakty e-mailové kampaně

 2. Poděkování za účast v průzkumu – zpráva, která je odesílána kontaktům, kteří již dotazník vyplnili

Editace e-mailové zprávy

Možnosti e-mailové zprávy

Jméno odesílatele je text, který se zobrazí příjemci zprávy jako jméno odesílatele v seznamu došlé pošty.

Digitálně podepsané zprávy zobrazují v seznamu došlé pošty vždy jen e-mailovou adresu odesílatele, která odpovídá adrese v elektronickém podpisu.

Adresa odesílatele je e-mailová adresa, která bude použita k odeslání zprávy. Dle nastavení e-mailové adresy se použije odpovídající metoda pro odeslání zprávy.

Použitou metodu odesílání charakterizuje ikona u vybrané e-mailové adresy.

 • E-mailové adresy zobrazené v nabídce kurzívou budou odeslány přes portál Click4Survey, pomocí technologie, jejíž podpora bude brzy končit. Tyto adresy jsou nyní k dispozici již jen z důvodů zpětné kompatibility a budoucnu budou z Vašeho účtu odstraněny.

Pokud není v seznamu e-mailových zpráv potřebná e-mailová adresa, můžete ji přidat kliknutím na tlačítko Přidat e-mail.

Přidání vlastní adresy odesílatele je funkce, která je dostupná jen v účtu PROFESSIONAL a vyšším. V účtu BASIC, prosím, vyberte jednu z předdefinovaných adres Click4Survey.

Adresa pro odpověď je e-mailová adresa, na kterou bude doručována odpověď respondenta na Vaši e-mailovou pozvánku.

Předmět zprávy je text, který se zobrazí v seznamu doručených zpráv respondenta jako Předmět.

Formát zprávy je přepínač, určující formát zprávy, který budete zadávat. Zatímco při formátu zprávy Prostý text můžete do těla zprávy zadat jen text bez formátování, u formátu HTML a Text je možné ve zprávě zvýraznit text, vložit obrázek apod.

HTML verze zprávy

Zakliknutím volby HTML a Text se zobrazí ve formuláři e-mailové zprávy textové pole, do kterého můžete zadat html kód textu Vaší e-mailové pozvánky. Kliknutím na odkaz Zobrazit textový editor můžete aktivovat editor stylů, ve kterém je možné přímo editovat styl textu, barvy, velikost, případně vložit do e-mailové zprávy obrázek apod. Volby Sledovat otevření a Sledovat kliknutí umožňují de/aktivovat sledování, zda jednotliví příjemci e-mailových pozvánek zprávy přečetli či klikli na odkazy ve zprávě.

Textová verze zprávy

V každé e-mailové zprávě zadejte i textovou verzi zprávy. Tuto verzi zprávy zadejte i u zprávy ve formátu HTML. Někteří příjemci mohou zprávu zobrazit v zařízení, které plně nepodporuje HTML zobrazení, proto je vhodné specifikovat i verzi zprávy pouze v textu.

Text zápatí

Text zápatí je zobrazen v zápatí odesílané zprávy, na místě, které je specifikováno v textu zprávy pomocí slučovací značky {FOOTER}.

Slučovací značky zprávy

Slučovací značky jsou speciální značky v textu zprávy, které jsou při odesílání nahrazeny textem kontaktu, případně unikátním odkazem na dotazník apod.

Přehled slučovacích značek

 • údaje kontaktu – {CONTACT_EMAIL}, {CONTACT_FIRSTNAME}, atd.

 • uživatelská pole kontaktu – {CONTACT_USERFIELD1}, atd.

 • odkaz na dotazník – {SURVEY_LINK}

 • odkaz pro odhlášení uživatele z dalšího zasílání pozvánek a připomínek – {UNSUBSCRIBE_LINK}

 • odkaz pro zobrazení e-mailu v prohlížeči – {VIEWEMAIL_LINK}

 • jméno přihlášeného uživatele v C4S – {C4S_USERNAME}

 • vložení textu zápatí – {FOOTER}

 • vložení souboru jako přílohy – {ATTACHMENT} – vkládá se ve formě {ATTACHMENT:url}, kde url je adresa vkládaného souboru v knihovně. Např. {ATTACHMENT://files.click4survey.cz/1/soubor.pdf}

Testování e-mailové zprávy

Vytvořenou e-mailovou zprávu je možné otestovat zasláním na zadaný seznam e-mailových adres. Testovací formulář otevřete kliknutím na tlačítko Testovat v řádku vybrané e-mailové zprávy.

Do pole Doručit na adresy můžete zadat až 10 adres, na které bude doručena testovací zpráva. Všechny slučovací značky ve zprávě pak budou nahrazeny daty testovací zprávy.

Odkaz na dotazník vložený do testovací zprávy otevře dotazník v náhledu, kde nefungují rotace stránek a odpovědi se neukládají do seznamu odpovědí ke zpracování.

Průběh e-mailové kampaně

Průběh celé e-mailové kampaně můžete sledovat v záložce E-mailové zprávy v seznamu Průběh kampaně.

U každé e-mailové zprávy máte k dispozici informace o počtu kontaktů, který byly/jsou:

 • K odeslání – počet respondentů/kontaktů, na které může být zpráva odeslána

 • Odesláno – počet respondentů/kontaktů, na které již zpráva byla odeslána

 • Vrátilo se – počet respondentů/kontaktů, kterým zpráva nebyla doručena, případně byla nahlášena jako nevyžádaná

 • Otevřelo – počet respondentů/kontaktů, kteří zprávu otevřeli; funguje jen u zpráv ve formátu HTML s povoleným sledování otevření

 • Kliklo – počet respondentů/kontaktů, kteří ve zprávě klikli na odkaz/y; funguje jen u zpráv s povoleným sledováním kliknutí

 • Odhlásilo se – počet respondentů/kontaktů, kteří se odhlásili ze seznamu kontaktů k rozesílání zpráv

Odeslání zprávy

Odeslání pozvánky

Ve formuláři pro odeslání zprávy pak můžete nastavit, kdy se má zpráva odeslat. Zprávu je možné odeslat ihned zakliknutím volby Nyní, nebo naplánovat odeslání zprávy na pozdější termín zakliknutím volby V určený den a čas. Pak již stačí zadat datum a čas, případně vybrat v poskytnuté nabídce.

Odeslání připomínky

U e-mailové připomínky můžete také naplánovat, jak dlouho po odeslání prvotní pozvánky bude kontaktu odeslána i připomínka. Termín odeslání nastavíte zakliknutím volby Automaticky a výběrem ze seznamu termínů.

Odeslání poděkování

U e-mailového poděkování můžete naplánovat automatické odeslání zprávy bezprostředně po dokončení vyplňování dotazníku respondentem. Odeslání nastavíte zakliknutím volby Automaticky a výběrem volby Při vyplnění dotazníku.

Kliknutím na tlačítko Odeslat zprávu se zpráva začne odesílat, případně se její odesílání naplánuje dle vybraného nastavení.

Průběh odesílání

Průběh odesílání pozvánek můžete sledovat v řádku každé e-mailové zprávy.

Při odesílání e-mailových zpráv se použije kredit e-mailových zpráv, který máte k dispozici ve Vašem účtu. Pokud dojde k vyčerpání kreditu zpráv, je odesílání zastaveno a správce účtu v Click4Survey je o tom informován e-mailovou zprávou.

Last updated