Akce strany

Popis akcí strany v Click4Survey.

Jak už jméno funkce napovídá, akce strany jsou akce, které se provádí, když respondent odesílá vyplněné odpovědi na stránce dotazníku a přechází na další stránku. Akce strany má definovanou sadu podmínek, stejně jako Filtry otázky nebo stránky. Pokud je podmínka splněna, akce je provedena, jinak je respondent přesunut na další stránku dotazníku.

Stránka může mít vytvořeno více akcí, které se provádí postupně, dle specifikovaného pořadí.

Akci do strany dotazníku přidáte pomocí tlačítka Přidat akci v patičce strany.

Vyberte typ akce a zadejte jméno akce, které se bude zobrazovat v seznamu akcí.

Podmínky akce strany

Každá akce obsahuje definici podmínky, kdy se má akce spustit a provést. Podmínku definujete podobně jako ve filtrech a logice dotazníku.

Typy Akcí strany

Přejít na stranu dotazníku

Tato akce strany umožní přesměrovat respondenta v dotazování na vybranou stranu dotazníku. Tím je možné přeskočit celý blok stránek dotazníku. Akce strany Vám zjednoduší práci s dotazníkem tím, že nemusíte nastavovat logiku u každé strany, kterou je nutné v určitém scénáři respondentovi skrýt, ale jednoduše tyto stránky přeskočíte.

Pokud nastavíte přesměrování respondenta na závěrečnou stránku Poděkování a rozloučení, bude spolu s přesměrování i rozhovor respondenta ukončen a odpověď označena jako Dokončená.

Přejít na externí adresu (URL)

Tato akce strany umožní přesměrování respondenta na zadanou externí adresu URL. Součástí URL adresy mohou být i slučovací kódy, takže lze funkcionality využít k dynamické úpravě přesměrovací adresy dle hodnot odpovědí respondenta.

Součástí nastavení akce je i volba pro označení odpovědi jako dokončené nebo volba pro vyřazení respondenta. Tato nastavení můžete využít např. při dotazování Vašeho dotazníku v panelu respondentů, při přesměrování respondenta zpět do na stránky panelu, a pro označení odpovědi jako dokončené nebo vyřazené.

Vyloučit respondenta

Tato akce strany umožní vyřazení respondenta z dotazování. Odpověď respondenta je označena jako diskvalifikovaná a respondentovi se zobrazí zpráva, která je specifikována v akci.

Pokud nastavíte na stránce Kvóty hodnotu Url pro přesměrování, respondent bude přesměrován na tuto zadanou adresu.

Poslat e-mailovou notifikaci

Tato akce strany umožní zaslání e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu. Text e-mailové zprávy můžete specifikovat v nastavení akce. Do e-mailové zprávy lze vložit vyplněné odpovědi dotazníku jako text, případně celý vyplněný dotazník jako PDF přílohu. PDF soubor lze také chránit heslem.

Pro specifikaci e-mailové adresy příjemce i text předmětu a zprávy lze použít slučovací kódy. Takto lze např. odeslat e-mailovou notifikaci na adresu vyplněnou v odpovědi v dotazníku, nebo na údaj vložený v datech kontaktu v distribučním kanálu E-mailová kampaň.

Odeslání e-mailové notifikace je možné načasovat. Odešle se okamžitě po spuštění akce, nebo po nějakém čase, např. až po 1 hodině.

Nepoužívanou akci je možné deaktivovat změnou statusu na Neaktivní.

Last updated