Distribuční kanály

Popis jak distribuovat průzkum respondentům pomocí distribučních kanálů.

Pro distribuci dotazníku respondentům je potřeba vytvořit distribuční kanál. Každý nový průzkum má již vytvořen distribuční kanál typu Odkaz na průzkum, který nese jméno Výchozí odkaz na průzkum.

Distribuční kanál poskytuje URL odkaz na dotazník, který se poskytne respondentům a jehož otevřením je možné začít dotazník vyplňovat. Kliknutím na tlačítko Kopírovat odkaz můžete zkopírovat URL odkaz distribučního kanálu do schránky a následně jej pomocí klávesové zkratky Ctrl+V vložit třeba do e-mailové zprávy, apod.

Jeden průzkum může obsahovat i více distribučních kanálů. Jednotlivé kanály pak můžete použít pro distribuci v různých segmentech, např. newsletter, blog, webová stránka, apod. U kontinuálních průzkumů jsou také kanály využívány pro distribuci v jednotlivých vlnách, např. každý týden nový distribuční kanál, tedy nový odkaz na dotazník.

Výhodou distribuce průzkumů ve více kanálech je možnost využít této segmentace při analýze výsledků průzkumu, kdy lze analyzovat odpovědi respondentů jen za vybrané distribuční kanály.

Last updated