Links

Práce s průzkumy

Práce s průzkumy v seznamu průzkumů
Seznam průzkumů poskytuje rychlý přehled o všech Vašich vytvořených průzkumech. V seznamu lze rychle vyhledávat průzkumy podle jména, nebo zobrazit průzkumy podle stavu.
Seznam průzkumů

1. Stav průzkumu

Tímto prvkem můžete zobrazit v seznamu jen průzkumy ve vybraném stavu, a to Nové, Spuštěné nebo Uzavřené.
Výběr stavu průzkumu pro zobrazení odpovídajících průzkumů v seznamu

2. Hledání průzkumu podle jména

V seznamu průzkumů můžete vyhledávat podle jména průzkumu, zadáním hledaného textu do připraveného textového pole.
Hledání podle jména průzkumu

3. Třídění průzkumů do složek

Průzkumy je možné si roztřídit do složek a vytvořit si tak pracovní strukturu, ve které budete mít jednotlivé průzkumy seřazeny.
Vlastní složky jsou dostupné v plánu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.
Složky pro základní třídění průzkumů

Všechny průzkumy

Kliknutím na tuto složku se zobrazí všechny průzkumy ve všech složkách, kromě koše. Pokud netušíte, ve které složce se průzkum nachází, je toto způsob, jak průzkum hledat.

S hvězdičkou

Kliknutím na tuto složku se zobrazí všechny průzkumy označené hvězdičkou. Takto označené průzkumy se v seznamu zobrazují vždy jako první.

Nezařazené

Kliknutím na tuto složku se zobrazí všechny průzkumy, které nebyly zařazeny do žádné složky.

Koš

Do koše jsou přesunuty smazané průzkumy. Tyto smazané průzkumy lze obnovit a nebo smazat natrvalo.

Přidání nové složky

Novou složku vytvoříte kliknutím na tlačítko + Přidat novou složku. Zadáte jméno složky a potvrdíte klávesou Enter.
Přidání nové složky

Přesunutí průzkumu do složky

Průzkum do složky přesunete jednoduše přetažením ze seznamu do složky. Průzkum táhněte za text jména do požadované složky.
Přesun průzkumu do složky

Přejmenování nebo smazání složky

Pro přejmenování nebo smazání složky otevřete nabídku kliknutím na ikonu ve složce.
Přejmenování nebo smazání složky
Pokud mažete složku, do které byly přiřazeny průzkumy, tyto průzkumy budou vyřazeny do složky Nezařazené.

Sdílená složka

Označením složky jako Sdílená složka je složka dostupná i ostatním uživatelům ve vaší organizaci. Složka se uživatelům zobrazí v seznamu složek. Sdílená složka je zobrazena s ikonou panáčka
. Uživatel může do složky přesunout a pracovat jen se svými průzkumy, které pak vidí i další uživatelé v organizaci.
Nastavení sdílené složky

4. Práce s průzkumy

Vybraný průzkum otevřete kliknutím na řádek průzkumu, na text jména průzkumu. Další dostupné příkazy pro práci s průzkumem jsou dostupné v nabídce, kterou otevřete kliknutím na ikonu na konci řádku průzkumu, ve sloupci Více.
Příkazy pro práci s průzkumem

Kopírování průzkumu

Tento příkaz umožňuje vytvořit kopii vybraného průzkumu. Do nového průzkumu budou překopírovány všechny otázky a stránky průzkumu, včetně akcí strany a distribučních kanálů.
Kopírování průzkumu je dostupné v plánu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.