Uživatelská pole

Popis funkce Uživatelská pole

Uživatelská pole jsou údaje, do kterých můžete vložit vlastní údaje, které později využijete v dotazníku k zobrazení údajů nebo k filtrování otázek či stránek. Údaje z uživatelských polí je možné využít také pro filtry v analýze dat ke specifikaci segmentů, případně pro zpětné propojení dat odpovědí s externími údaji.

K dispozici máte až 10 uživatelských polí.

Distribuční kanál

Uživatelská pole můžete zadat do distribučního kanálu pod záložkou Uživatelská data.

Takto zadané informace jsou dostupné pro všechny respondenty, kteří otevřou dotazník přes odkaz distribučního kanálu. Tímto jste schopni rozlišit, ze kterého odkazu respondent dotazník otevřel, a podle toho např. zobrazit určitou verzi dotazníku – zobrazit či skrýt otázky nebo stránky dotazník využitím filtrů.

Kontakt respondenta

Pokud využíváte k distribuci dotazníku E-mailovou kampaň, můžete načíst vlastní data do uživatelských polí pro kontakt každého respondenta. Tím můžete modifikovat dotazník individuálně každému respondentovi.

Pokud například provádíte výzkum spokojenosti zaměstnanců, jste schopni do uživatelského pole vložit informaci ve kterém oddělení jsou respondenti zařazeni, a podle této informace pak respondentovi v dotazníku zobrazit jen relevantní otázky pro jeho oddělení či pro oddělení, se kterým spolupracuje.

Každý kontakt e-mailové kampaně obsahuje i 10 uživatelských polí, které jsou k dispozici.

Uživatelská pole je možné použít v podmínkách filtrů otázek či stránek dotazníku.

Údaje z uživatelského pole lze vložit také do textu dotazníku. Využít k tomu můžete slučovací kód.

Last updated