Přidání a kopírování strany

Postup pro přidání nové strany do dotazníku v Click4Survey.

Novou stranu lze přidat kdekoliv mezi první a poslední stranu dotazníku .

Stranu lze přidat pouze do průzkumu, který není spuštěn. Pokud potřebujete vložit stranu do spuštěného průzkumu, je nutné jej nejdříve ukončit. Ukončený průzkum pak není dostupný pro respondenty k vyplnění, ale po dokončení úprav jej můžete opět spustit. Více informací najdete zde👉Spuštění průzkumu.

Přidání nové strany

Kopírování existující strany

Stávající stranu dotazníku můžete rychle zkopírovat kliknutím na příkaz Kopírovat v záhlaví strany. Pod stávající stranou se vytvoří nová strana jako kopie původní, obsahující všechny otázky i akce původní strany. Tuto stranu již můžete dále modifikovat.

Last updated