Kombinace typů

Popis typu baterie otázek Kombinace typů

Využití

Otázka typu Kombinace typů ze skupiny otázek Baterie otázek umožní respondentovi zadat odpovědi do více otázek na každém řádku baterie. U vybraných řádků baterie je možné umožnit i zadání textové odpovědi jako dodatku k nadpisu řádku baterie.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Baterie otázek a upřesněte typ Kombinace typů.

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Do pole Nadpisy řádků zadejte nadpisy jednotlivých otázek, které se budou zobrazovat v řádcích baterie, na každý řádek zadejte jeden nadpis.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Řádky baterie

Více o hromadné editaci se dozvíte zde 👉 Hromadná editace

Možnosti řádků baterie

Každému řádku můžete nastavit příznak Jiné, Povinná, Fixní, Skupina nebo Výhradní.

Jiné - pro vybraný řádek baterie je v dotazníku zobrazeno i textové pole pro zadání textové odpovědi. Velikost textového pole můžete nastavit v záložce Zobrazení.

Povinná - řádek baterie s tímto příznakem musí být respondentem vždy vyplněn.

Fixní - fixovaný řádek baterie není zahrnut do rotace řádků baterie. Pokud má otázka zapnutou rotaci řádků, tento řádek zůstane na své původní pozici v seznamu řádků.

Skupina - řádek baterie označen jako skupina nebude zobrazovat otázku k vyplnění, nýbrž zobrazí text řádku zvýrazněně jako nadpis skupiny dalších řádků.

Výhradní - řádek označen jako výhradní vyžaduje výhradní odpověď pro respondentem zadanou odpověď ve vybraném sloupci. Odpověď ve stejném sloupci nebude možné vybrat na jiném řádku.

Možnosti řádku baterie

V záložce Možnosti můžete nastavit text řádku baterie. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvu i velikost písma, případně vložit obrázek z knihovny.

V záložce Filtr specifikujete podmínky, kdy bude řádek baterie zobrazen. Pokud není v baterii zobrazen díky filtrům žádný řádek, celá baterie zůstane pro respondenta skryta.

V záložce Obrázek můžete nastavit zobrazení obrázku jako součást textu řádku baterie. Obrázek vložen tímto způsobem je v řádku zarovnán napravo od textu řádku.

Do pole Adresa obrázku zadejte URL adresu obrázku, nebo použijte tlačítko Vybrat obrázek pro vložení obrázku z Knihovny souborů.

Pole Rozměry obrázku jsou nastaveny podle rozměrů vybraného obrázku, můžete je však změnit podle potřeby.

Sloupce baterie

Více o hromadné editaci se dozvíte zde 👉 Hromadná editace

Otázky baterie

Baterie může obsahovat více otázek, které se zobrazují v dotazníku v otázce na společných řádcích vedle sebe. Jednotlivé otázky se pak editují v samostatných částech formuláře pro editaci otázky.

Každé otázce baterie můžete nastavit příznak typ, který odpovídá jednotlivým typům zobrazení baterie.

Výběr z možností, jedna odpověď

Tento typ zobrazení otázky baterie umožní respondentovi výběr jediné odpovědi z nabízené škály možných odpovědí.

V otázce můžete specifikovat tyto nastavení:

Nadpis otázky - nadpis sloupce otázky. Otázka je povinná - všechny řádky této otázky musí být vyplněny. Rotovat - odpovědi otázky budou zobrazeny v náhodném pořadí. Jedinečný výběr - každá odpověď otázky může být vyplněna jen v jednom z řádků baterie.

Odpovědi otázky můžete editovat stejně, jako při tvorbě standardní Baterie otázek - Výběr z možností - jedna odpověď.

Rozevírací nabídka

Tento typ zobrazení otázky baterie umožní respondentovi výběr jediné odpovědi z nabízené škály možných odpovědí z jednořádkové rozevírací nabídky.

V otázce můžete specifikovat tyto nastavení:

Nadpis otázky - nadpis sloupce otázky. Otázka je povinná - všechny řádky této otázky musí být vyplněny. Rotovat - odpovědi otázky budou zobrazeny v náhodném pořadí.

Odpovědi otázky můžete editovat stejně, jako při tvorbě standardní Baterie otázek - Rozevírací nabídka.

Výběr z možností, více možných

Tento typ zobrazení otázky baterie umožní respondentovi výběr více odpovědí z nabízené škály možných odpovědí.

V otázce můžete specifikovat tyto nastavení:

Nadpis otázky - nadpis sloupce otázky. Otázka je povinná - všechny řádky této otázky musí být vyplněny. Rotovat - odpovědi otázky budou zobrazeny v náhodném pořadí.

Odpovědi otázky můžete editovat stejně, jako při tvorbě standardní Baterie otázek - Výběr z možností, více odpovědí.

Textová odpověď

Tento typ zobrazení otázky baterie umožní respondentovi zadání krátké textové odpovědi.

V otázce můžete specifikovat tyto nastavení:

Nadpis otázky - nadpis sloupce otázky. Otázka je povinná - všechny řádky této otázky musí být vyplněny. Šířka a výška textového pole - šířka a výška zobrazení textového pole v dotazníku. Typ odpovědi - typ odpovědi, kterou bude respondent do pole zadávat. Podle vybraného typu pak může docházet ke kontrole zadaných údajů. Typ můžete vybrat jako Text, Datum, Číslo nebo E-mailová adresa. Maximální délka - maximální počet znaků, které může respondent do pole zadat. Minimální a maximální hodnota - pro typ odpovědi Číslo může dojít k ověření zadaného čísla na minimální a maximální hodnotu dle specifikovaného rozsahu.

Odpovědi otázky můžete editovat stejně, jako při tvorbě standardní Baterie otázek - Textová odpověď.

Posuvník

Tento typ zobrazení otázky baterie umožní respondentovi výběr jediné odpovědi z nabízené škály možných odpovědí interaktivní formou v posuvníku.

V otázce můžete specifikovat tyto nastavení:

Nadpis otázky - nadpis sloupce otázky. Otázka je povinná - všechny řádky této otázky musí být vyplněny. Rotovat - odpovědi otázky budou zobrazeny v náhodném pořadí.

Odpovědi otázky můžete editovat stejně, jako při tvorbě standardní Baterie otázek - Posuvník.

Hvězdičkové hodnocení

Tento typ zobrazení otázky baterie umožní respondentovi hodnocení na hvězdičkové škále pro každou odpověď.

V otázce můžete specifikovat tyto nastavení:

Nadpis otázky - nadpis sloupce otázky. Otázka je povinná - všechny řádky této otázky musí být vyplněny. Rotovat - odpovědi otázky budou zobrazeny v náhodném pořadí.

Odpovědi otázky můžete editovat stejně, jako při tvorbě standardní Baterie otázek - Hvězdičkové hodnocení.

Přidání a odebrání otázky

Zobrazení otázky

V záložce Zobrazení můžete měnit, jak se bude otázka v dotazníku zobrazovat.

Můžete nastavit počet řádků, kdy se bude opakovat zobrazení záhlaví sloupců baterie, což je užitečné, pokud baterie obsahuje větší počet řádků, který musí respondent na obrazovce rolovat.

Šířka baterie umožňuje nastavit pevnou šířku tabulky baterie při zobrazení otázky v dotazníku. Šířka se specifikuje v bodech.

Zároveň můžete nastavit Šířku prvního sloupce baterie, který zobrazuje texty řádků. Šíře prvního sloupce se specifikuje v procentech z celkové šířky baterie.

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Volba Rotovat řádky baterie (zobrazit v náhodném pořadí) zobrazí respondentovi řádky baterie rotované v náhodném pořadí. Řádky označené příznakem Fixní se nebudou rotovat. Zároveň můžete nastavit počet řádků, které se mají respondentovi zobrazit. Stačí zadat hodnotu Zobrazit jen prvních x řádků baterie. Můžete tak mezi respondenty rozložit dotazování velkého počtu řádků/otázek, aniž byste každého respondenta obtěžovali vyplňováním rozsáhlých baterií, které vedou obvykle k opuštění dotazování, nebo ke zhoršení kvality odpovědí. Při dostatečně velkém vzorku respondentů získáte solidní výsledky za celou baterii.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

Textové pole "Jiné"

V této volbě můžete nastavit, jak široké se zobrazí textového pole u řádků baterie označených příznakem Jiné.

Kontrola otázky

V záložce Kontrola můžete nastavit kontrolu vyplnění baterie. Můžete nastavit Minimální počet vyplněných řádků a/nebo Maximální počet vyplněných řádků baterie. Toto nastavení můžete využít například tehdy, když chcete umožnit respondentovi vyplnění jen omezeného počtu řádků, nebo když vyžadujete alespoň minimální počet vyplněných řádků baterie.

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript. Pro každý řádek baterie je v datovém souboru při exportu generována jedinečná proměnná se sufixem čísla řádku v kombinací s jednotlivými otázkami baterie __

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Změna typu otázky

Změna typu baterie není u kombinace typů k dispozici.

Jiné zobrazení v dotazníku

Tento typ otázky je dostupný v účtu BASIC a vyšším 👉 Přehled účtů

Last updated