Řazení možností

Popis typu otázky Řazení možností

Využití

Otázka typu Řazení možností umožní respondentovi výběr více odpovědí z nabízené škály možných odpovědí. Vybrané položky může respondent zároveň také seřadit podle důležitost či spokojenosti. U vybraných variant odpovědí je možné umožnit i zadání textové odpovědi.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Řazení možností.

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Do pole Texty odpovědí pak zadejte jednotlivé odpovědi otázky, na každý řádek zadejte jednu odpověď.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Odpovědi otázky

Více o hromadné editaci se dozvíte zde 👉 Hromadná editace

Možnosti odpovědí otázky

Každé odpovědi můžete nastavit příznak Jiné nebo Fixní.

Jiné - pro vybranou odpověď je v dotazníku zobrazeno i textové pole pro zadání textové odpovědi. Velikost textového pole můžete nastavit v záložce Zobrazení.

Fixní - fixovaná položka není zahrnuta do rotace odpovědí otázky. Pokud má otázka zapnutou rotaci odpovědí, tato položka zůstane na své původní pozici v seznamu odpovědí.

V otevřeném okně pak můžete odpovědi nastavit filtr, kterým specifikujete podmínky, kdy bude odpověď otázky zobrazena.

Zobrazení otázky

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Volba Rotovat odpovědi otázky (zobrazit v náhodném pořadí) zobrazí respondentovi odpovědi otázky rotované v náhodném pořadí. Odpovědi označené příznakem Fixní se nebudou rotovat.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

Textové pole "Jiné"

V této volbě můžete nastavit, jak široké se zobrazí textového pole u odpovědí označených příznakem Jiné.

Kontrola otázky

V záložce Kontrola můžete nastavit kontrolu otázky. Můžete nastavit Minimální vyžadovaný počet označených odpovědí a/nebo Maximální možný počet označených odpovědí. Toto nastavení můžete využít například tehdy, když chcete umožnit respondentovi výběr jen omezeného počtu odpovědí, nebo kdy vyžadujete minimální počet vybraných možností.

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript.

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Změna typu otázky

Tento typ otázky není možné změnit.

Jiné zobrazení v dotazníku

Analýza odpovědí

Odpovědi na tento typ otázky jsou v souhrnné analýze standardně zobrazeny jako tabulka zobrazující skóre a pořadí jednotlivých odpovědí.

Pořadí je určeno hodnotou skóre za jednotlivé varianty odpovědí otázky.

Postup výpočtu skóre

Nejdříve se spočte skóre jednotlivým variantám odpovědí pro každý respondentem vyplněný dotazník. První vybraná varianta odpovědi má vždy nejvyšší skóre, rovnající se počtu variant odpovědí v otázce. Druhá vybraná varianta odpovědi pak skóre nižší o 1. Pokud respondent vybere v otázce všechny varianty odpovědí, poslední vybraná varianta odpovědi získá skóre 1. Nevybrané varianty odpovědí mají skóre 0.

Nakonec se vypočtená skóre za každou variantu odpovědi sečtou za všechny vyplněné dotazníky.

Příklad:

Vyberte a seřaďte varianty odpovědí Q1, Q2 a Q3. Maximální skóre je 3, protože jsou k dispozici 3 varianty odpovědí.

První vyplněný dotazník, respondent vybere odpovědi Q1 a Q2, v pořadí Q1, Q2. Q1 získá skóre 3 a Q2 získá skóre 2. Druhý vyplněný dotazník, respondent vybere odpovědi Q3, Q1 a Q2, v pořadí Q3, Q1, Q2. Q3 získá skóre 3, Q1 získá skóre 2 a Q2 získá skóre 1. Třetí vyplněný dotazník, respondent vybere jen Q3. Q3 tedy získá skóre 3.

Rozhovor #

Q1 pořadí (skóre)

Q2 pořadí (skóre)

Q3 pořadí (skóre)

1

1 (3)

2 (2)

0 (0)

2

2 (2)

3 (1)

1 (3)

3

0 (0)

0 (0)

1 (3)

Celkové skóre

5

3

6

Výsledné vyhodnocení:

Odpověď

Skóre

Pořadí

Q3

6

1

Q1

5

2

Q2

3

3

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec pro každou odpověď. Pokud mají odpovědi nastaven příznak Jiné, každá odpověď s tímto příznakem je dále exportována jako další datový sloupec.

Tento typ otázky je dostupný ve všech účtech Click4Survey. Některé funkce mohou být dostupné jen v placených účtech. Více o funkcích a účtech najdete zde👉 Přehled funkcí

Last updated