Další nastavení kampaně

Popis dalších voleb nastavení e-mailové kampaně

Vlastnosti odkazu

Pod touto záložkou je umístěn formulář s volbami nastavujícími vlastnosti odkazu, který je generován při odesílání e-mailových pozvánek jednotlivým kontaktům e-mailové kampaně.

Volby jsou shodné s možnostmi nastavení odkazu v distribučním kanálu Odkaz na průzkum. Více zjistíte na stránce Vlastnosti odkazu.

Nastavení distribučního kanálu

Pod touto záložkou je umístěn formulář s dalším nastavením distribučního kanálu, jako je jméno, platnost odkazu apod.

Volby jsou shodné s možnostmi nastavení distribučního kanálu Odkaz na průzkum. Více zjistíte na stránce Nastavení.

Duplicity odpovědí

Pod touto záložkou je umístěn formulář s dalším nastavením kontroly duplicit odpovědí v distribučním kanálu.

V e-mailové kampani obdrží každý kontakt unikátní odkaz na dotazník, který zajistí automatickou kontrolu duplicit, takže každý respondent může vyplnit dotazník jen jednou. Odpovědi respondenta se automaticky zaznamenávají, takže lze dotazování kdykoliv přerušit a pokračovat později, třeba na jiném počítači nebo na mobilu a dotazník dokončit tam.

Odpovědi na otázky se zaznamenávají při přechodu mezi stránkami dotazníku. Vyplněné odpovědi musí být tedy vždy uloženy přechodem na další či předchozí stránku dotazníku.

Text vyplněný v textovém poli Tato zpráva bude zobrazena respondentovi při otevření dotazníku, který již vyplnil se zobrazí respondentovi při pokusu o otevření odkazu na dotazník, který již vyplnil.

Volba Umožnit respondentům návrat k vyplněnému dotazníku naopak umožní respondentům návrat k již vyplněnému dotazníku a úpravy v uložených odpovědích.

Last updated