Net Promoter Score® (NPS)

Popis typu otázky Net Promoter Score® (NPS)

Využití

Net Promoter Score® (NPS) je uznávaná metodika zjišťování loajality zákazníků. Otázka tohoto typu umožní respondentovi výběr odpovědi ze škály 0 až 10. Vychází z otázky „Jak pravděpodobné je, že byste doporučili společnost/produkt/službu svým kolegům či známým?“, kde 0 znamená „Určitě ne“ a 10 „Určitě ano“.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Net Promoter Score® (NPS).

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Typ otázky Net Promoter Score® (NPS) má přesně specifikované znění otázky. Nahraďte v textu otázky pouze část společnost/produkt/službu vlastním obsahem podle toho, na co přesně se otázkou dotazujete.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Zobrazení otázky

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript.

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Analýza odpovědí

Otázky typu Net Promoter Score® (NPS) se v souhrnné analýze standardně zobrazují jako Graf NPS. Jedná se souhrnné vyhodnocení NPS.

Postup výpočtu NPS

Podle odpovědí se rozdělují respondenti na tři skupiny zákazníků:

  1. Kritici – zákazníci, kteří zvolili 0–6

  2. Neutrální – zákazníci, kteří zvolili 7 nebo 8

  3. Propagátoři – zákazníci, kteří zvolili 9 a 10

Celkové NPS je pak výsledkem výpočtu, ve kterém se odečte procentuální zastoupení propagátorů od procentuálního zastoupení kritiků (60 % propagátorů – 20 % kritiků = 40 % NPS).

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec pro každou odpověď.

Tento typ otázky je dostupný v účtu PROFESSIONAL a vyšším 👉 Přehled účtů

Last updated