Spuštění a zastavení průzkumu
Postup pro spuštění a zastavení průzkumu
Před zahájením distribuce je potřeba průzkum nejdříve spustit. K tomu slouží tlačítko Spustit průzkum na stránce Distribuce.
Spuštění průzkumu
Spuštěním průzkumu je dotazník uzamčen a není možné v něm provádět změny ve struktuře otázek a stránek. Texty otázek a odpovědí je však možné měnit i ve spuštěném průzkumu.

Zastavení průzkumu

Pokud potřebujete průzkum ukončit, nebo dočasně zastavit, třeba z důvodu nutnosti provedení změn v dotazníku, klikněte na tlačítko Ukončit průzkum na stejném místě na stránce.
Zastavení / ukončení průzkumu

Informace pro respondenty o uzavřeném průzkumu

Opětovné spuštění průzkumu

Ukončený průzkum je pak možné opět spustit opětovným kliknutím na tlačítko Spustit průzkum.
Opětovné spuštění zastaveného průzkumu
Copy link
On this page
Zastavení průzkumu
Informace pro respondenty o uzavřeném průzkumu
Opětovné spuštění průzkumu