Spuštění a zastavení průzkumu

Postup pro spuštění a zastavení průzkumu

Před zahájením distribuce je potřeba průzkum nejdříve spustit. K tomu slouží tlačítko Spustit průzkum na stránce Distribuce.

Spuštěním průzkumu je dotazník uzamčen a není možné v něm provádět změny ve struktuře otázek a stránek. Texty otázek a odpovědí je však možné měnit i ve spuštěném průzkumu.

Zastavení průzkumu

Pokud potřebujete průzkum ukončit, nebo dočasně zastavit, třeba z důvodu nutnosti provedení změn v dotazníku, klikněte na tlačítko Ukončit průzkum na stejném místě na stránce.

Informace pro respondenty o uzavřeném průzkumu

Opětovné spuštění průzkumu

Ukončený průzkum je pak možné opět spustit opětovným kliknutím na tlačítko Spustit průzkum.

Last updated