Duplicity odpovědí

Tato stránka popisuje funkcionalitu kontrolující duplicitní odpovědi.

Pokud potřebujete zajistit, aby každý respondent vyplnil dotazník jen jednou, můžete využít funkce pro kontrolu duplicitních odpovědí v nastavení distribučního kanálu v záložce Duplicity odpovědí.

Zakliknutím volby Zabránit duplicitním odpovědím zajistíte, že po dokončení dotazníku se respondentovi v prohlížeči uloží malý soubor cookie, který identifikuje odpověď na aktuálním dotazníku.

Dále je možné nastavit jméno URL parametru, který identifikuje unikátního respondenta, a tím hlídá duplicitní rozhovory.

Jméno URL parametru je možné nastavit v účtu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Volba Umožnit respondentům návrat k vyplněnému dotazníku naopak umožní respondentovi otevřít dotazník s již uloženými odpověďmi a provést v dotazníku opravu vyplnění.

Při pokusu o opětovné vyplnění dotazníku bude respondentovi zobrazeno hlášení, které je specifikováno v poli Tato zpráva bude zobrazena respondentovi při otevření dotazníku, který již vyplnil.

Pro kontrolu duplicitních odpovědí je možné využít také funkcionalitu Ochrana heslem, kde unikátní přístupové heslo respondentovi zajistí také kontrolu duplicitních odpovědí.

Last updated