Přerušení dotazování

Popis funkcionality pro přerušení dotazování

Pokud realizujete delší dotazníky, v případě vyplňování přes sdílený odkaz na dotazník hrozí riziko, že délka dotazníku může respondenty odradit od vyplnění dotazníku až do konce. Takové dotazníky obvykle končí s velkým podílem tzv. opuštěných rozhovorů. Eliminovat opuštění vyplňování pomůže možnost nabídnout respondentovi přerušení dotazování, s možností se k vyplňování vrátit později. K tomu slouží funkce Přerušení dotazování, jejíž nastavení najdete v distribučním kanálu pod záložkou Přerušení dotazníku.

Tato funkce umožňuje přidat do průzkumu funkcionalitu, která respondentovi zobrazí v dotazníku lištu s příkazem pro přerušení dotazování. Funkcionalitu zapnete zakliknutím volby Umožnit respondentům uložit své odpovědi a vrátit se k vyplňování dotazníku později.

Lišta se vždy zobrazuje v dotazníku až na druhé a každé další stránce.

Nastavení zobrazení

V možnostech distribučního kanálu můžete nastavit či změnit veškeré texty, které se zobrazují v liště pro přerušení dotazování. Jde především o Text tlačítka v liště, Hlášení, které se zobrazuje v aktivované liště, i texty tlačítek Uložit a Storno, včetně popisu textového pole pro zadání E-mailové adresy respondenta a Potvrzující zprávy, která se respondentovi zobrazí po úspěšném odeslání instrukcí k pokračování v dotazování.

Nastavení e-mailu

Další část formuláře s nastavením funkcionality Přerušení dotazování specifikuje Adresu odesílatele, Jméno odesílatele, Předmět zprávy, a nakonec text Zprávy. Tyto údaje jsou použity pro zaslání instrukcí respondentovi, jak dokončit rozpracovaný dotazník. Text zprávy obsahuje speciální slučovací kód, který je při odesílání nahrazen unikátním návratovým odkazem na dotazník.

Slučovací značku {SURVEY_LINK} z textu nikdy nemažte, jinak nebude e-mailová zpráva obsahovat odkaz na dotazník a respondent se nebude schopen k dotazníku vrátit.

Last updated