Links

Filtry a logika v dotazníku

Popis filtrů a logiky dotazníků
Filtry v dotazníku umožňují specifikovat podmínky, za kterých dojde k zobrazení či skrytí některé z části dotazníku. Pomocí filtrů můžete respondentům zobrazit jen relevantní části dotazníku, a to na základě informací z distribučního kanálu nebo podle odpovědí na otázky v dotazníku.
Filtry lze nastavit ve vizuálním editoru filtru, a to pro stránku, otázku, variantu odpovědi a řádek baterie. Dále lze filtr nastavit v akci strany, ve kvótě, a také v analýze.
Editor filtru
Každý filtr je definován sadou podmínek.
První sloupec každé podmínky specifikuje, co porovnáváte.
Výběr položky do podmínky filtru
Rozevírací nabídka sloupce obsahuje následující kategorie položek:
  • Otázky dotazníku – obsahuje seznam všech otázek v dotazníku, v pořadí před aktuální otázkou nebo stránkou, kde nastavujete filtr. Můžete tak nastavit podmínku podle odpovědi respondenta na určitou otázku.
  • Distribuce průzkumu – obsahuje seznam uživatelských polí distribučních kanálů. Můžete tak nastavit podmínku na určitou hodnotu uživatelského pole z distribučního kanálu nebo kontaktu, přes jehož odkaz je dotazník vyplňován.
  • Další možnosti – obsahuje další údaje použitelné v podmínce filtru. Datum odpovědi umožňuje specifikovat podmínku podle data zahájení rozhovoru. Pořadí aktuální strany dotazníku zase dovolí testovat aktuální číslo strany v dotazníku, v případě rotací stran (je strana zobrazena po rotaci jako první ze všech rotovaných?).
Ve druhém sloupci podmínky specifikujete operaci podmínky.
Výběr operace v podmínce filtru
Pro otázky obsahující škálu odpovědí obsahuje seznam následující položky:
  • obsahuje – odpověď na otázku obsahuje jednu z vybraných variant odpovědí.
  • neobsahuje – odpověď na otázku neobsahuje žádnou z vybraných variant odpovědí.
  • je vyplněno – otázka byla vyplněna alespoň nějakou odpovědí.
  • není vyplněno – otázka nebyla vůbec vyplněna.
Více vybraných variant odpovědí v podmínce vytváří operaci NEBO. Například: Odpověď na otázku obsahuje volbu Spíše nespokojen(a) NEBO Nespokojen(a).
Pro otázky obsahující textové / otevřené odpovědi a pro jiné položky podmínky obsahuje seznam navíc i operace pro matematické srovnání.
Výběr matematické operace
Ve třetím sloupci pak vyberete odpovídající varianty odpovědí nebo zadáte textovou hodnotu podmínky.

Kombinace podmínek filtru

Ve filtru lze kombinovat více podmínek najednou. Další podmínku do filtru přidáte kliknutím na tlačítko
. Mezi podmínkami lze specifikovat logickou operaci, která se bude při vyhodnocení filtru používat. Může být A nebo NEBO.
Logický vztah mezi podmínkami filtru

Vnoření podmínek filtru

Pokud je struktura filtru složitější a vyžaduje zanoření podmínek, můžete ve filtru definovat skupiny podmínek, mezi nimiž je také možné definovat logickou operaci A/NEBO.
Vnořené skupiny filtru
Skupinu si můžete představit jako závorky ve vzorci.
(A1 obsahuje ('Spíše nespokojen(a)' nebo 'Nespokojen(a)') a A1d je vyplněno) nebo (Uživatelské pole 1 rovná se 'auto')