Filtry a logika v dotazníku

Popis filtrů a logiky dotazníků

Filtry v dotazníku umožňují specifikovat podmínky, za kterých dojde k zobrazení či skrytí některé z části dotazníku. Pomocí filtrů můžete respondentům zobrazit jen relevantní části dotazníku, a to na základě informací z distribučního kanálu nebo podle odpovědí na otázky v dotazníku.

Filtry lze nastavit ve vizuálním editoru filtru, a to pro stránku, otázku, variantu odpovědi a řádek baterie. Dále lze filtr nastavit v akci strany, ve kvótě, a také v analýze.

Každý filtr je definován sadou podmínek.

První sloupec každé podmínky specifikuje, co porovnáváte.

Rozevírací nabídka sloupce obsahuje následující kategorie položek:

  • Otázky dotazníku – obsahuje seznam všech otázek v dotazníku, v pořadí před aktuální otázkou nebo stránkou, kde nastavujete filtr. Můžete tak nastavit podmínku podle odpovědi respondenta na určitou otázku.

  • Distribuce průzkumu – obsahuje seznam uživatelských polí distribučních kanálů. Můžete tak nastavit podmínku na určitou hodnotu uživatelského pole z distribučního kanálu nebo kontaktu, přes jehož odkaz je dotazník vyplňován.

  • Další možnosti – obsahuje další údaje použitelné v podmínce filtru. Datum odpovědi umožňuje specifikovat podmínku podle data zahájení rozhovoru. Pořadí aktuální strany dotazníku zase dovolí testovat aktuální číslo strany v dotazníku, v případě rotací stran (je strana zobrazena po rotaci jako první ze všech rotovaných?).

Ve druhém sloupci podmínky specifikujete operaci podmínky.

Pro otázky obsahující škálu odpovědí obsahuje seznam následující položky:

  • obsahuje – odpověď na otázku obsahuje jednu z vybraných variant odpovědí.

  • neobsahuje – odpověď na otázku neobsahuje žádnou z vybraných variant odpovědí.

  • je vyplněno – otázka byla vyplněna alespoň nějakou odpovědí.

  • není vyplněno – otázka nebyla vůbec vyplněna.

Více vybraných variant odpovědí v podmínce vytváří operaci NEBO. Například: Odpověď na otázku obsahuje volbu Spíše nespokojen(a) NEBO Nespokojen(a).

Pro otázky obsahující textové / otevřené odpovědi a pro jiné položky podmínky obsahuje seznam navíc i operace pro matematické srovnání.

Ve třetím sloupci pak vyberete odpovídající varianty odpovědí nebo zadáte textovou hodnotu podmínky.

Kombinace podmínek filtru

Vnoření podmínek filtru

Pokud je struktura filtru složitější a vyžaduje zanoření podmínek, můžete ve filtru definovat skupiny podmínek, mezi nimiž je také možné definovat logickou operaci A/NEBO.

Skupinu si můžete představit jako závorky ve vzorci.

(A1 obsahuje ('Spíše nespokojen(a)' nebo 'Nespokojen(a)') a A1d je vyplněno) nebo (Uživatelské pole 1 rovná se 'auto')

Last updated