URL parametr

Popis typu otázky URL parametr

Využití

Otázka tohoto typu vám umožní načíst do dotazníku externí hodnotu předávanou pomocí URL parametru. Předávanou hodnotu lze využít např. k filtrování otázek v dotazníku či k předvyplnění odpovědi jiné otázky. Typickým využitím je umístění hodnocení do e-mailové zprávy, kde různé odkazy reprezentují určitou odpověď na otázku v dotazníku.

Specifikace URL parametru

URL parametr je údaj vložený do adresy dotazníku. První parametr je oddělen od samotné adresy znakem ?, další parametry, pokud existují jsou již odděleny znakem &. Parametry se zadávají ve tvaru jméno=hodnota.

Příklad odkazu s parametry

https://www.click4survey.cz/s4/37690/466f836a?p1=123&p2=abc

Předchozí odkaz na dotazník obsahuje parametr p1 s hodnotou 123 a parametr p2 s hodnotou abc.

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Další a upřesněte typ URL parametr.

Do pole Jméno parametru zadejte jméno parametru, předávané v URL adrese dotazníku.

Editace

Možnosti otázky

V poli Jméno parametru můžete modifikovat jméno parametru, předávané v URL adrese dotazníku.

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript.

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec.

Tento typ otázky je dostupný v účtu PROFESSIONAL a vyšším 👉 Přehled účtů

Last updated