Rozdělení bodů

Popis typu otázky Rozdělení bodů

Využití

Otázka typu Rozdělení bodů umožňuje respondentovi rozdělit předem specifikovaný počet jednotek mezi nabízenou škálu odpovědí. Volbu lze provést manuálně zadáním jednotlivých podílů, nebo rozdělovat interaktivně tažením posuvníků.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Rozdělení bodů.

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Do pole Texty odpovědí pak zadejte jednotlivé odpovědi otázky, na každý řádek zadejte jednu odpověď.

Nakonec specifikujte počet jednotek a jméno jednotky. Např. 100 %, 100 bodů, 1000 Kč apod.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Do pole Mezi odpověďmi rozdělit celkem zadejte počet jednotek k rozdělení a jméno jednotky.

Odpovědi otázky

Více o hromadné editaci se dozvíte zde 👉 Hromadná editace

Možnosti odpovědí otázky

Každé odpovědi můžete nastavit příznak Fixní.

Fixní - fixovaná položka není zahrnuta do rotace odpovědí otázky. Pokud má otázka zapnutou rotaci odpovědí, tato položka zůstane na své původní pozici v seznamu odpovědí.

V otevřeném okně pak můžete odpovědi nastavit filtr, kterým specifikujete podmínky, kdy bude odpověď otázky zobrazena.

Zobrazení otázky

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Volba Rotovat odpovědi otázky (zobrazit v náhodném pořadí) zobrazí respondentovi odpovědi otázky rotované v náhodném pořadí. Odpovědi označené příznakem Fixní se nebudou rotovat.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

Kontrola otázky

V záložce Kontrola můžete nastavit kontrolu otázky. Můžete nastavit Minimální vyžadovaný počet označených odpovědí a/nebo Maximální možný počet označených odpovědí. Toto nastavení můžete využít například tehdy, když chcete umožnit respondentovi výběr jen omezeného počtu odpovědí, nebo kdy vyžadujete minimální počet vybraných možností.

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript.

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Změna typu otázky

Tento typ otázky není možné změnit.

Jiné zobrazení v dotazníku

Analýza odpovědí

Odpovědi na tento typ otázky jsou v souhrnné analýze standardně zobrazeny jako tabulka zobrazující součet zadaných hodnot odpovědí a procentuální zastoupení pro každou jednotlivou odpověď otázky.

Výsledky lze také zobrazit ve formě grafu.

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec pro každou odpověď.

Tento typ otázky je dostupný ve všech účtech Click4Survey. Některé funkce mohou být dostupné jen v placených účtech. Více o funkcích a účtech najdete zde👉 Přehled funkcí

Last updated