Zabezpečení

Stránka zabezpečení umožňuje nastavit ještě vyšší míru bezpečnosti Vašeho účtu v Click4Survey.

Dvoufaktorové ověřování (2FA)

Při nastaveném dvoufaktorového ověřování (déle jen 2FA) budete pro přihlášení do Vašeho účtu potřebovat navíc ještě mobilní telefon s ověřovací aplikací spárovanou s platformou Click4Survey. Tato aplikace generuje bezpečnostní kód, k jehož zadání budete při přihlašování do svého účtu vyzváni.

Pro aktivaci 2FA klikněte na tlačítko Zapnout 2FA a dále pokračujte dle zobrazených instrukcí.

  1. Ve svém mobilním telefonu si nainstalujte některou s ověřovacích aplikací, např. Authy, LastPass nebo Google Authenticator. Aplikaci spusťte.

  2. Naskenujte do ověřovací aplikace QR kód zobrazený na obrazovce.

  3. Do připraveného textového pole zadejte šestimístný kód vygenerovaný v mobilní aplikaci a klikněte na tlačítko Zapnout 2FA.

  4. Po aktivaci 2FA se dále zobrazí záložní kódy, které si bezpečně archivujte pro případ ztráty mobilního telefonu. Těchto 20 kódů slouží pro 20 nouzových přihlášení, během kterých můžete 2FA vypnout nebo znovu aktivovat na novém mobilním telefonu.

Záložní kódy doporučujeme archivovat na bezpečném místě, např. využitím správce hesel LastPass, 1Password apod.

Minimální požadavky na heslo

Nastavením minimálních požadavků na heslo můžete vynutit všem uživatelům Vašeho účtu sílu hesla, kterou musí dodržet při specifikaci svého přihlašovacího hesla. Specifikovat můžete tyto parametry hesla:

  • Minimální délku hesla

  • Minimální počet velkých písmen

  • Minimální počet malých písmen

  • Minimální počet čísel

  • Minimální počet speciálních znaků

Vypršení platnosti hesla

Nastavením počtu dní vynutíte všem uživatelům Vašeho účtu povinnost změny hesla po zadaném počtu dní. Změna hesla bude vyžadována po přihlášení.

Dvoufaktorové ověřování, minimální požadavky na heslo a vypršení platnosti hesla je možné aktivovat v plánu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Last updated