E-mailové adresy

Registraci nové e-mailové adresy provedete kliknutím na tlačítko + Nová e-mailová adresa. V otevřeném formuláři nejdříve vyberte doménu v seznamu ověřených domén a následně zadejte jmennou část e-mailové adresy, tedy text před znakem @ Např. v e-mailové adrese info@click4survey.cz je jmenná část info

Po zadání adresy bude na tuto adresu zaslána potvrzující zpráva obsahující odkaz, který je potřeba kliknutím otevřít, a tím potvrdit, že máte k adrese přístup.

Elektronický podpis e-mailové adresy

Pro zvýšení důvěryhodnosti odesílaných e-mailových pozvánek můžete do registrované e-mailové adresy přidat elektronický podpis pomocí osobního certifikátu (S/MIME). Zpráva podepsaná osobním certifikátem dokládá nejen původ, autorství a neměnnost, ale také identitu odesilatele, která je ověřena a uvedena v osobním certifikátu.

Certifikát můžete přidat e-mailové adrese v editačním formuláři v sekci Digitální podpis.

Podpisový certifikát, obvykle jako soubor s koncovkou .PFX, nahrajete kliknutím na tlačítko Nahrát. Pro potvrzení zadejte ještě heslo k certifikátu a klikněte na tlačítko Ověřit.

Po úspěšném vložení se zobrazí platnost vloženého podpisu.

Po nastavení elektronického podpisu e-mailové adrese budou všechny e-mailové pozvánky a připomínky odeslané z této adresy digitálně podepsané.

Pracovat s e-mailovými adresami můžete v plánu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Last updated