Textová odpověď

Popis typu otázky Textová odpověď

Využití

Otázka typu Textová odpověď umožní respondentovi zapsání textové nebo číselné odpovědi na vaši otázku.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Textová odpověď a upřesněte typ textové odpovědi. Máte na výběr jednu z možností: Textová odpověď, číselná odpověď, výběr datumu, e-mailová adresa nebo víceřádková textová odpověď.

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Zobrazení otázky

V záložce Zobrazení můžete měnit, jak se bude otázka v dotazníku zobrazovat.

Můžete nastavitText před otázkou a Text za otázkou, a také Šířku textového pole. U víceřádkové otázky i Výšku textového pole.

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

Kontrola otázky

V záložce Kontrola můžete nastavit kontrolu odpovědi otázky. Nastavitelné možnosti se liší podle Typu odpovědi.

Pro typ odpovědi Text, Datum nebo E-mailová adresa umožňuje kontrola ověřit Maximální délku odpovědi ve znacích. U odpovědi typu Datum se respondentovi nabízí v dotazníku možnost vybrat datum z vyskakovací nabídky. U odpovědi typu E-mailová adresa je zadaná odpověď ověřena na správný syntax validní e-mailové adresy.

Pro typ odpovědi Číslo můžete ověřit kromě validity zadání či délky také Minimální a Maximální hodnotu, a také od respondenta Vyžadovat celočíselnou odpověď. V tomto případě musí být např. zadána odpověď v určitém rozsahu od-do a bez desetinných míst.

U víceřádkové textové odpovědi můžete dále testovat zadání respondenta na Maximální počet slov. Respondent pak nebude schopen zadat v odpovědi více slov, než je specifikováno.

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript.

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Změna typu otázky

Typ otázky můžete změnit v záložce Změna typu. Zde naleznete seznam ikon odpovídající typům otázek, na které je možné vybranou otázku změnit.

Typ otázky je možné změnit jen u otázek, které prozatím nebyly v dotazníku vyplněny žádným respondentem. Pokud již odpovědi na dotazník existují, je možné je hromadně vymazat. Více informací najdete zde 👉 Smazání všech odpovědí

Jiné zobrazení v dotazníku

Analýza odpovědí

Odpovědi na tento typ otázky jsou v souhrnné analýze standardně zobrazeny jako tabulka zobrazující souhrn textových odpovědí otázky a jejich četnost.

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec.

Tento typ otázky je dostupný ve všech účtech Click4Survey. Některé funkce mohou být dostupné jen v placených účtech. Více o funkcích a účtech najdete zde👉 Přehled funkcí

Last updated