Správa e-mailů

Registrace Vaší e-mailové adresy v Click4Survey zajistí dobrou doručitelnost e-mailových pozvánek s Vaší e-mailovou adresou odesílatele. Nejdříve si zaregistrujte e-mailovou doménu a následně pak e-mailovou adresu v této doméně.

Nikdy neregistrujte jako adresu odesílatele e-mailovou adresu registrovanou u freemailové služby jako např. Seznam Email, Google Mail, Yahoo Mail apod. Takovou adresu není možné registrovat a používat pro odesílání e-mailových pozvánek v Click4Survey. Vždy používejte adresu odesílatele na vlastní doméně.

Správa e-mailů je dostupná v plánu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

pageE-mailové doménypageE-mailové adresy

Last updated