Přesun otázky nebo strany

Postup pro přesun otázky nebo strany dotazníku v Click4Survey.

Strukturu dotazníku lze změnit přesunem otázek i stránek mezi sebou. Otázky lze přesouvat mezi jednotlivými stranami dotazníku.

Přesun otázek v dotazníku

Na novém místě v dotazníku pusťte tlačítko myši a otázka se přesune na novou pozici.

Přesun stránek v dotazníku

Pro přesun stránek v dotazníku klikněte na příkaz Přesunout v záhlaví strany.

Otevře se okno se seznamem stránek dotazníku. V tomto seznamu můžete strany pohodlně přesouvat pomocí myši do požadovaného pořadí. Změnu pořadí stránek pak potvrdíte tlačítkem Uložit.

Otázku či stranu lze přesunout pouze v průzkumu, který není spuštěn. Pokud potřebujete provést úpravy ve spuštěném průzkumu, je nutné jej nejdříve ukončit. Ukončený průzkum pak není dostupný pro respondenty k vyplnění, ale po dokončení úprav jej můžete opět spustit 👉Spuštění průzkumu.

Last updated