Role

Bezpečnostní role specifikují sadu oprávnění uživatelů v pracovních týmech. V Click4Survey jsou k dispozici tři základní role:

  • Autor - uživatel s plným oprávněním, který může vytvářet, upravovat i mazat průzkumy, distribuční kanály, kvóty, odpovědi, exporty i analýzy.

  • Distributor - uživatel může spustit a zastavit průzkum a pracovat s distribučními kanály, tedy vytvářet a editovat odkazy na dotazník, rozesílat e-mailové kampaně atd.

  • Analytik - uživatel může prohlížet a mazat odpovědi, exportovat data a analyzovat odpovědi v analýzách.

Pokud potřebujete vytvořit roli s menším oprávněním, je možné vytvořit vlastní bezpečnostní roli. Novou roli vytvoříte kliknutím na tlačítko + Nová role. Vyplníte jméno a popis role a označíte přístupová práva, která chcete nové roli přiřadit.

Pracovat s bezpečnostními rolemi můžete v plánu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE

Last updated