Odesílání kampaně a možná blokace
Popis situace, kdy dojde k blokaci odesílání e-mailové kampaně
Abychom zajistili stále výbornou doručitelnost vašich e-mailových pozvánek, musíme při doručování zpráv kontrolovat následující klíčové informace:
 • byla zpráva doručena do e-mailové schránky příjemce?
 • označil přijatou zprávu příjemce jako nevyžádanou poštu/spam?
Oba tyto příznaky ovlivňují reputaci našich e-mailových serverů a jsou klíčové pro kvalitu doručování e-mailových zpráv.
Uvedené informace nemají vliv na doručování zpráv přes váš vlastní SMTP server. V tomto případě uvedenou kontrolu neprovádíme. Viz e-mailové domény.
V Click4Survey používáme pro odesílání e-mailové kampaně následující postup:
 1. 1.
  Nejdříve je spuštěno odesílání v režimu tzv. Soft Launch, kdy se zpráva odešle na náhodný vzorek 5% kontaktů e-mailové kampaně, maximálně však na 500 kontaktů.
 2. 2.
  Po odeslání prvního vzorku je ověřeno, kolik odeslaných zpráv bylo nedoručitelných nebo označených jako spam. Pokud počet nedoručitelných + nevyžádaných = vrácených zpráv je větší než 5% z celkového počtu odeslaných zpráv, e-mailová kampaň je zastavena a zablokována.
 3. 3.
  Dále je odesílání spuštěno v režimu Full Launch, kdy se zpráva odesílá po dávkách odpovídajících velikost 10% ze zbývajícího počtu kontaktů k odeslání.
 4. 4.
  V průběhu odesílání je ověřováno, zdali počet vrácených kontaktů nedosáhl hranice 10% všech odeslaných kontaktů. V případě překročení této hranice je opět odesílání e-mailové kampaně zablokováno.
Vždy dbejte na to, abyste ve vašich projektech použili kontakty respondentů, které jsou ověřené, kde jste si jisti, že e-mailové adresy existují, jsou funkční a respondenti se zasíláním pozvánek k průzkumu souhlasí.
Copy link