Knihovna souborů

Knihovna souborů je místo, kam můžete v Click4Survey vkládat soubory pro další použití ve vašich průzkumech.

Do knihovny můžete vkládat obrázky a videa.

Vkládání souborů do knihovny

Do knihovny lze vkládat obrázky ve formátu PNG, JPEG a GIF, nebo video soubory ve formátu MPEG, MP4 a M4V. Maximální velikost jednoho souboru je omezena na 20 MB.

Práce se soubory v knihovně

Soubory lze přesunout mezi složkami, nebo z knihovny úplně vymazat. V případě potřeby můžete změnit popis souboru nebo nahradit soubor novější verzí. Soubory obrázků lze navíc v knihovně také zmenšit nebo otočit. Smazat soubor je snadné. Nejdříve soubor označíte kliknutím na zaklikávací políčko (označit můžete i více souborů najednou). Tlačítkem Smazat výběr pak budou soubory z knihovny odstraněny. Stejným způsobem můžete soubor přesunout do jiné složky. Vyberete určené soubory a kliknutím na Přesunout výběr se zobrazí seznam cílových složek. Stačí jen vybrat složku a přesun potvrdit.

Další úpravy souboru je možné provést kliknutím na tlačítko Vlastnosti souboru. Otevře se okno s detailními informacemi k souboru.

Tlačítkem Nahradit soubor novým můžete nahrát novou verzi souboru bez nutnosti měnit obrázky v dotazníku. Původní soubor bude nahrazen novou verzí.

Pro zobrazení nové verze souboru na aktuálním počítači může být potřeba stránku s dotazníkem v prohlížeči aktualizovat. Na počítačích s Windows použijte kombinaci kláves ctrl + R, na počítačích Apple použijte kombinaci kláves cmd + R.

Výběr souborů z knihovny

Kdykoliv potřebujete vybrat a použít obrázek či video z knihovny, zobrazí se prohlížeč souborů v knihovně. Soubory je možné zobrazit všechny nebo jen ve vybrané složce. V knihovně můžete také vyhledávat dle textu ve jménech a popisech souborů.

Položku z knihovny vyberete kliknutím na obrázek náhledu. Vybraná položka se pak vloží na požadované místo v dotazníku, např. jako obrázek ve stránce dotazníku, nebo do otázky typu Výběr z obrázků. Video soubory jsou k dispozici pro použití v otázce typu Privátní video. Pokud ještě požadovaný soubor v knihovně není, můžete jej rychle přidat tlačítkem Vložit nový soubor.

Last updated