Hromadná editace

Popis funkcionality hromadné editace

V textovém poli formuláře můžete editovat odpovědi otázky. Na každém řádku je jedna odpověď otázky. Každá odpověď je složena ze dvou částí oddělených znakem |. text vlevo udává text odpovědi, text vpravo pak hodnotu odpovědi, která se používá pro identifikaci odpovědi otázky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Nikdy neměňte hodnoty odpovědí u otázek, pro které již existují vyplněné dotazníky s odpověďmi respondentů. Došlo by k chybnému spárování hodnot odpovědí s textovými významy odpovědí. Zpracování výsledů průzkumu by pak již nemuselo být možné!

Last updated