Links

Hromadná editace

Popis funkcionality hromadné editace
Hromadná editace umožňuje urychlit zadání či modifikaci velkého počtu odpovědí či řádků baterie. Funkci můžete aktivovat kliknutím na tlačítko
. Ve formuláři pro editaci pak máte k dispozici jednotlivé položky.
Hromadná editace odpovědí
V textovém poli formuláře můžete editovat odpovědi otázky. Na každém řádku je jedna odpověď otázky. Každá odpověď je složena ze dvou částí oddělených znakem |. text vlevo udává text odpovědi, text vpravo pak hodnotu odpovědi, která se používá pro identifikaci odpovědi otázky.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Nikdy neměňte hodnoty odpovědí u otázek, pro které již existují vyplněné dotazníky s odpověďmi respondentů. Došlo by k chybnému spárování hodnot odpovědí s textovými významy odpovědí. Zpracování výsledů průzkumu by pak již nemuselo být možné!