Posuvník

Popis typu otázky Výběr z možností - jedna odpověď / Posuvník

Využití

Otázka typu Posuvník ze skupiny otázek Výběr z možností - jedna odpověď umožní respondentovi výběr jediné odpovědi z nabízené škály možných odpovědí. Otázka se zobrazuje ve formě interaktivního posuvníku.

Zobrazení otázky v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Výběr z možností, jedna odpověď a upřesněte typ Posuvník.

Do pole Text otázky zadejte nadpis otázky. Pomocí vizuálního editoru můžete v textu měnit styl, barvy i vkládat obrázky z knihovny.

Zakliknutím políčka Otázka je povinná (respondent ji musí vyplnit) bude otázka označena v dotazníku jako povinná a dokud respondent otázku nevyplní, nebude moci pokračovat dále ve vyplňování dotazníku.

Do pole Texty odpovědí zadejte jednotlivé odpovědi otázky, na každý řádek zadejte jednu odpověď. Odpovědi budou zobrazeny jako stupnice posuvníku.

Editace

Možnosti otázky

V záložce Možnosti můžete otázku editovat.

Více o slučovacích kódech se dozvíte zde 👉 Slučovací kódy

Kliknutím na odkaz Přidat další instrukce pro respondenta můžete pod nadpis otázky přidat další instrukce k vyplnění otázky, případně zobrazit instrukce nad nadpisem otázky.

Odpovědi otázky

Více o hromadné editaci se dozvíte zde 👉 Hromadná editace

Možnosti odpovědí otázky

V otevřeném okně pak můžete odpovědi nastavit filtr, kterým specifikujete podmínky, kdy bude odpověď otázky zobrazena.

Zobrazení otázky

V záložce Zobrazení můžete měnit, jak se bude otázka v dotazníku zobrazovat. Můžete nastavit Text vlevo i Text vpravo, což jsou texty, které se zobrazí vlevo a vpravo od posuvníku.

Zakliknutím volby Zobrazovat škálu posuvníku se v otázce zobrazí nabízená škála odpovídající jednotlivým odpovědím, jako popis osy posuvníku.

Rotace otázky

Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici otázky ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka dotazníku nastavenu rotaci otázek v náhodném pořadí.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

Kontrola otázky

Tento typ otázky nedefinuje žádná kontrolní kritéria.

SPSS a jméno proměnné

V záložce SPSS můžete definovat jméno proměnné, pod kterým se data odpovědí na otázku uloží v datovém souboru .SAV při exportu dat do SPSS. Pod tímto jménem proměnné je možné odpověď také načíst v otázce typu Skript.

Filtr a logika otázky

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se otázka ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení otázky podle odpovědí respondenta na předchozí otázky, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí z distribučního kanálu nebo kontaktů e-mailové kampaně.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Změna typu otázky

Typ otázky můžete změnit v záložce Změna typu. Zde naleznete seznam ikon odpovídající typům otázek, na které je možné vybranou otázku změnit.

Typ otázky je možné změnit jen u otázek, které prozatím nebyly v dotazníku vyplněny žádným respondentem. Pokud již odpovědi na dotazník existují, je možné je hromadně vymazat. Více informací najdete zde 👉 Smazání všech odpovědí

Jiné zobrazení v dotazníku

Analýza odpovědí

Odpovědi na tento typ otázky jsou v souhrnné analýze standardně zobrazeny jako tabulka zobrazující počet odpovědí a procentuální zastoupení pro každou jednotlivou odpověď otázky.

Výsledky lze také zobrazit ve formě grafu.

Export dat odpovědí

Tento typ otázky je možné exportovat pro další zpracování do formátu CSV, XLSX nebo SAV. Otázka je exportována jako jeden datový sloupec.

Tento typ otázky je dostupný v účtu BASIC a vyšším👉 Přehled účtů

Last updated