Slučovací kódy

Popis funkce Slučovací kódy

Slučovací kódy jsou textové bloky umístěné v dotazníku, nejčastěji v textu otázky či varianty odpovědi, které jsou při dotazování nahrazeny aktuálními daty z dotazníku. Slučovací kódy jsou také využívány v e-mailové kampani, kde umožňují vložit do e-mailové zprávy zaslané respondentům údaje respondenta.

Vložení slučovacího kódu

Slučovací kód můžete do otázky vložit pomocí rozevírací nabídky se seznamem kódů. Nabídka se zobrazí při editaci otázky pod políčkem pro zadání textu otázky.

V seznamu slučovacích kódů máte k dispozici následující kategorie kódů:

  • Otázky dotazníku – kód vybrané otázky je v dotazníku nahrazen aktuálně vyplněnou odpovědí dané otázky. Tímto způsobem se můžete v otázce cíleně zeptat na podrobnější informace na základě odpovědi z minulé otázky. V minulé otázce jste odpověděl(a), že nejčastěji kupujete jahodový jogurt, vyberte prosím další druhy jogurtů, které také kupujete.

  • Údaje kontaktu – kód kontaktu je nahrazen údaji kontaktu respondenta, který dotazník vyplňuje z distribučního kanálu E-mailová kampaň. V případě dotazování z jiných typů distribučních kanálů jsou použity pouze položky Uživatelská pole.

  • Další možnosti – kódy pro vložení Id průzkumu, Id respondenta nebo URL parametru.

Manuální vložení kódu

Slučovací kód můžete do textu vložit i manuálně. Kód se vkládá do textu mezi hranaté závorky, mezi znaky [ a ].

Kromě standardních příkazů, které se používají při vkládání slučovacích kódů z rozevírací nabídky, můžete použít i dotazníkové funkce používané otázkou typu Skript.

Vyhodnocení kódů

Slučovací kódy jsou vyhodnoceny a nahrazeny finálními hodnotami při zobrazení dotazníku respondentem, při vyplňování otázek.

Last updated