Týmy

Ve vašem účtu si můžete vytvořit pracovní týmy, které sdružují více uživatelů. Každému uživateli pak můžete v týmu nastavit určité oprávnění / roli, a tak omezit práva k různým typům operací, např. zakázat mazat průzkumy nebo prohlížet odpovědi. Jeden uživatel může být členem více pracovních týmů, pokaždé s jiným oprávněním / rolí.

Při vytváření nového průzkumu vybíráte pracovní tým, do kterého bude průzkum vytvořen. Přiřazení k týmu pak určí, jaká práva budou mít v tomto průzkumu jednotliví uživatelé.

Vytvoření nového týmu

Nový tým vytvoříte kliknutím na tlačítko + Nový tým. Zadejte jméno týmu a přiřaďte do týmu jeho členy a jejich role v týmu.

Uživatel označen jako Manažer týmu může do týmu později přidat další uživatele a měnit jejich role v týmu.

Pracovat s pracovními týmy můžete v plánu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE

Last updated