Rotace v dotazníku

Popis funkcionality rotací v dotazníku

Rotace v dotazníku umožňují zobrazit vybrané prvky dotazníku v náhodném pořadí. Každý respondent pak vidí v dotazníku určité položky v jiném pořadí. Tímto zamícháním se zvyšuje kvalita odpovědí, protože pořadí položek může ovlivnit finální odpověď respondenta.

V dotazníku můžete rotovat tyto prvky:

Rotace stran dotazníku

Jednotlivé strany dotazníku lze náhodně rotovat mezi sebou. Více stran lze sjednotit do skupiny rotace a tyto skupiny lze také rotovat mezi sebou.

Typické využití rotací skupin je pro dotazování konceptů, kdy jeden z konceptů je hodnocen na více stranách, které na sebe navazují. Pokud je v dotazníku více konceptů k hodnocení, můžete tyto koncepty mezi sebou náhodně rotovat, zatímco strany sdílející otázky k jednomu konceptu jsou vždy rotovány společně.

Pro nastavení rotací využijte speciální stranu Rotace stránek. Stranu najdete v průzkumu pod záložkou Tvorba.

Skupiny rotací

V dostupném formuláři pak můžete jednoduše nastavit rotaci stránek, přiřadit strany do skupin rotací a nastavit rotace skupin mezi sebou.

Rotaci jednotlivý stran mezi sebou nastavíte zakliknutím vybraných stran ve sloupci Rotovat vlevo.

Pokud potřebujete rotovat strany ve skupinách, je potřeba nejdříve přiřadit strany do skupin rotací. K výběru máte připraveno 10 skupin rotací, označených A..J. Stranu do skupiny přiřadíte zakliknutím volby ve vybraném řádku strany a vybraném sloupci skupiny rotací. Do jedné skupiny je možné vybrat jen souvislou skupinu stránek, např. 7, 8, 9. Přiřazení lze zrušit kliknutím na červený křížek v řádku strany.

Rotaci jednotlivých skupin rotací pak nastavíte zakliknutím skupin, které chcete rotovat, ve sloupci Skupiny stránek.

Přiřazení stran dotazníku ke skupinám rotací i zahrnutí strany do rotace můžete nastavit také přímo v Možnostech strany.

Rotace otázek na straně

Tato funkcionalita umožňuje zobrazit otázky na stránce v náhodném pořadí. Rotaci otázek na stránce nastavíte v Možnostech strany dotazníku. Vybraným otázkám ve straně lze nastavit příznak Zakázat rotaci otázky na stránce v záložce Zobrazení. Takto označené otázky ve stránce nebudou rotovat a zůstanou na původní pozici ve straně.

Rotace odpovědí otázky

Tato funkce umožňuje zobrazit odpovědi otázky v náhodném pořadí. Rotaci odpovědí otázky aktivujete zakliknutím volby Rotovat odpovědi otázky (zobrazit v náhodném pořadí) v záložce Zobrazení v možnostech otázky. Odpovědi označené příznakem Fixní se nebudou rotovat a zůstanou na své původní pozici.

Rotace řádků baterie

Tato funkce umožňuje zobrazit řádky baterie v náhodném pořadí. Rotaci řádků baterie aktivujete zakliknutím volby Rotovat řádky baterie (zobrazit v náhodném pořadí) v záložce Zobrazení v možnostech otázky. Řádky označené příznakem Fixní se nebudou rotovat a zůstanou na své původní pozici.

Rotace sloupců baterie

Tato funkce umožňuje zobrazit sloupce baterie v náhodném pořadí. Rotaci sloupců baterie aktivujete zakliknutím volby Rotovat sloupce baterie (zobrazit v náhodném pořadí) v záložce Zobrazení v možnostech otázky. Sloupce označené příznakem Fixní se nebudou rotovat a zůstanou na své původní pozici.

Last updated