Editace strany

Postup editace strany dotazníku

Možnosti strany dotazníku otevřete kliknutím na odkaz Možnosti v záhlaví strany.

Možnosti strany

V otevřeném formuláři můžete editovat nastavení týkající se strany dotazníku.

Nadpis strany a Popis strany specifikuje texty, zobrazující se v dotazníku, pokud je tato volba povolena v nastavení Vzhledu dotazníku.

Rotace strany

Pod záložkou Rotace editačního formuláře strany můžete nastavit údaje týkající se rotace strany.

Volba Rotovat stranu (zobrazit v náhodném pořadí) zařadí stranu do rotace, bude se v dotazníku náhodně rotovat s ostatními stranami s tímto příznakem.

V rozevírací nabídce Skupina můžete zařadit stranu do skupiny rotací.

Rotace otázek na straně

Volba Rotovat otázky na straně (zobrazit v náhodném pořadí) zajistí náhodnou rotaci otázek ve stránce dotazníku. Související nastavení Zobrazit jen prvních x otázek určí, že ve stránce dotazníku se zobrazí jen specifikovaný počet otázek, v případě rotace jen prvních x rotovaných otázek.

Filtr strany

Pod záložkou Filtr editačního formuláře strany můžete nastavit údaje týkající se filtrů strany. Ty definují podmínku, kdy se má strana respondentovi v dotazníku zobrazit nebo skrýt.

Volba Zobrazit stranu, když nebo Skrýt stranu, když určí platnost podmínky filtru, tedy zdali se strana dotazníku zobrazí nebo skryje, pokud podmínka filtru platí.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Zobrazení strany

Pod záložkou Zobrazení editačního formuláře strany můžete nastavit, jak se bude strana v dotazníku zobrazovat.

Volba Skrýt tlačítko "Zpět" umožňuje ve stránce dotazníku skrýt tlačítko "Předchozí strana" pro návrat respondenta na předchozí vyplněnou stranu dotazníku. V kombinaci s otázkou Časovač můžete funkci využít např. pro zobrazení určitého konceptu, kdy po uplynutí specifikované doby je respondent navigován na další stranu dotazníku, kde koncept hodnotí, a není žádoucí, aby se mohl na stránku s ukázkou konceptu znovu vrátit.

Volba Zobrazit stránku na jediné obrazovce je určena pro dotazování na mobilních zařízeních, na kterých se strana dotazníku nezobrazí celá najednou, ale z důvodu přehlednosti se dotazuje po jednotlivých otázkách. Pokud přesto chcete zobrazit všechny otázky ve stránce najednou i na obrazovce mobilních zařízení, zaklikněte tuto volbu. Stránka Poděkování a rozloučení má tuto volbu automaticky aktivní.

Některé funkce mohou být dostupné jen v placených účtech Click4Survey 👉 Přehled funkcí

Last updated