Editace dotazníku

Dotazník je složen ze stran dotazníku. Každá strana pak obsahuje otázky případně akce.

Akce strany jsou dostupné v účtu BASIC a vyšším.

Poslední strana v dotazníku je označena v záhlaví zelenou barvou a jmenuje se Poděkování a rozloučení. Je to strana, jejíž obsah se zobrazí respondentovi po dokončení dotazníku a odeslání odpovědí.

Strana Poděkování a rozloučení není dostupná pro dotazníky vytvořené v účtech FREE. Tyto dotazníky přesměrují respondenta po vyplnění poslední otázky na stránky Click4Survey.

Dotazník při dotazování zobrazuje otázky respondentům po jednotlivých stranách, vždy všechny otázky aktuální strany. Na mobilních telefonech se pak dotazník zobrazuje po jednotlivých otázkách.

Last updated