Odkaz na průzkum

Popis distribučního kanálu typu Odkaz na průzkum.

Distribuční kanál Odkaz na průzkum je základní typ distribučního kanálu v Click4Survey. Nabízí možnost distribuovat dotazník přes jediný sdílený odkaz, který poskytnete respondentům.

Využití

Tento typ kanálu se využívá v případě, kdy nemáte k dispozici kontakty respondentů, takže potřebujete oslovit obecnou skupinu respondentů, jejichž odpovědi budou anonymní. Distribuci odkazu na dotazník si musíte realizovat sami, obvykle umístěním odkazu např. do newsletteru, na svůj blog, na facebookovou stránku apod.

Vložení

Pro vložení nového distribučního kanálu klikněte na ikonu označenou jako Odkaz na průzkum.

Do otevřeného formuláře zadejte jméno nového kanálu a klikněte na tlačítko Pokračovat.

Možnosti nového distribučního kanálu pak můžete měnit v otevřeném formuláři.

Vlastnosti odkazu

V této záložce můžete nastavit základní vlastnosti odkazu na průzkum.

Status odkazu

Možnost Status určuje, zdali je aktuální odkaz na dotazník Aktivní, nebo je Uzavřen. Uzavřený odkaz respondentovi místo dotazníku zobrazí text hlášení, které můžete nastavit dále, v záložce Nastavení.

Zobrazit ve statistice

Možnost Zobrazit ve statistice umožňuje nastavit, zdali se odpovědi získané tímto distribučním kanálem budou zobrazovat v Přehledu odpovědí, případně budou zahrnuty do nové Souhrnné analýzy.

Odkaz na dotazník

Zabezpečený odkaz

Nastavení zabezpečení URL odkazu na dotazník. Pokud je odkaz zabezpečený, bude k dispozici odkaz ve tvaru https://....... Takový odkaz je zabezpečen pomocí SSL certifikátu a zajistí, že veškerá komunikace mezi respondentem a Click4Survey probíhá šifrovaně a není možné ji odposlouchávat.

Zabezpečení odkazu je výchozí volba pro domény Click4Survey. Odkaz na vlastní doméně není v tuto chvíli možné zabezpečit.

Odkaz na dotazník

Odkaz na dotazník můžete provozovat na základní doméně click4survey.cz, .sk nebo .com, případně na vlastní doméně, kterou je potřeba nejdříve nastavit na stránce Vlastní doména. Dotazník na vlastní doméně není možné zabezpečit SSL certifikátem.

Textový tvar odkazu je možné změnit tlačítkem Upravit odkaz. Měnit lze jen konečnou část odkazu. Tlačítkem Kopírovat pak můžete překopírovat text odkazu do schránky pro další použití.

Nastavení kanálu

V této záložce můžete změnit již zadané Jméno kanálu.

Do pole Otevřít kanál v a Zavřít kanál v můžete vložit datum a čas, od kdy a do kdy bude pro respondenty odkaz tohoto kanálu dostupný. Mimo zadané časové období je pro respondenty distribuční kanál uzavřen a zobrazuje se jim hlášení, které je zadáno v textovém poli Hlášení při uzavřeném kanálu.

Kvóta odpovědí je hodnota, která specifikuje maximální počet odpovědí, které je možné sebrat tímto distribučním kanálem. Více o kvótách se dozvíte na stránce Kvóty.

Kvóty jsou dostupné v účtu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Přerušení dotazníku

Vzhledem k tomu, že distribuční kanál Odkaz na průzkum nabízí k distribuci společný sdílený odkaz na dotazník, není možné po zavření dotazníku identifikovat respondenta, který dotazník právě vyplňoval a respondenta tak může přijít o již vyplněné otázky v dotazníku.

U delších dotazníků je proto vhodné umožnit respondentovi dotazování přerušit a pokračovat ve vyplňování později, třeba i na jiném počítači či mobilu. K tomu slouží funkce pro přerušení dotazování, jejíž podrobný popis najdete na stránce Přerušení dotazování.

Funkce je dostupná v účtu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Duplicity odpovědí

Pokud potřebujete zajistit, aby každý respondent vyplnil dotazník jen jednou, můžete využít funkce pro kontrolu duplicitních odpovědí. Více informací získáte na stránce Duplicity odpovědí.

Uživatelská data

V záložce Uživatelská data můžete specifikovat hodnoty uživatelských polí, která se využívají ve filtrech a logice nebo ve slučovacích kódech dotazníku. Více informací naleznete na stránce Uživatelská pole.

Funkce je dostupná v účtu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Ochrana heslem

Pro zabezpečení dotazníku můžete využít funkcionalitu pod záložkou Ochrana heslem. Více informací naleznete na stránce Zabezpečení dotazníku heslem.

Funkce je dostupná v účtu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Last updated