European National Panels

Napojení a dotazování Vašeho průzkumu v online panelu respondentů European National Panels.

Europen National Panels jsou spolehlivým zdrojem respondentů pro marketingové a sociologické průzkumy. Panel funguje na webové stránce https://nationalpanel.eu/.

Pro sběr dat v panelu je nutné mít Váš průzkum vytvořen v plánu Professional nebo vyšším.

Popis fungování dotazování v panelu

Provozovatel panelu osloví respondenty v požadované cílové skupině a zašle jim odkaz na Váš dotazník. Respondenti následně dotazník vyplňují. Po vyplnění je každý respondent přesměrován zpět na webovou stránku provozovatele panelu, aby se zaznamenalo jeho vyplnění a respondent mohl získat odměnu za vyplnění.

Nastavení dotazníku pro dotazování v panelu

Pro správné fungování procesu dotazování je nutné provést v dotazníku několik nastavení. Tato nastavení si dále popíšeme.

1. Získání identifikátoru respondenta

Každému respondentovi je přidělen jedinečný identifikátor, pomocí kterého je zaznamenávána aktivita respondenta. Identifikátor je předáván jako parametr v odkazu na dotazník. Identifikátor přiděluje poskytovatel panelu, Vy pouze předáte do panelu odkaz na dotazník z distribučního kanálu typu Odkaz na průzkum s připraveným parametrem, který Váš dotazník očekává.

Příklad: Odkaz na dotazník v distribučním kanálu je v této podobě: https://www.click4survey.cz/s4/123456/abcdefg

Budete očekávat parametr jména id, takže tvar odkazu pro panel bude tento: https://www.click4survey.cz/s4/123456/abcdefg?id=xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx je identifikátor respondenta, který si doplní panel.

Tento tvar odkazu tedy odešlete panelu jako vstupní adresu pro dotazování.

Pro získání identifikátoru vložte do dotazníku novou otázku typu URL parametr. Otázku vložte na začátek první stránky dotazníku. Do nastavení otázky zadejte jméno parametru, v našem případě to bude jméno id.

Tím zajistíte uložení hodnoty identifikátoru pro další použití a pro export hodnot, které po Vás bude poskytovatel panelu vyžadovat jakmile bude projekt ukončen.

Protože je identifikátor respondenta jedinečný údaj, můžete jej použít v nastavení distribučního kanálu pro kontrolu duplicitních odpovědí a tím zamezit opakované vyplnění dotazníku respondentem. Hodnotu id tedy zadejte do pole pro jméno URL parametru. Více na stránce Duplicity odpovědí.

2. Zadání návratových linků panelu

Od poskytovatele panelu obdržíte sadu návratových linků. Jedná se obvykle o odkazy v tomto tvaru:

COMPLETE: https://www.narodnipanel.cz/default/index/return-from-external-research/researchId/12345/status/complete/id/xxxxxxxxxx/ SCREENOUT: https://www.narodnipanel.cz/default/index/return-from-external-research/researchId/12345/status/screenout/id/xxxxxxxxxx/ QUOTAFULL (including duplicates from another panels/previous waves, multiple enters, different country): https://www.narodnipanel.cz/default/index/return-from-external-research/researchId/12345/status/quotafull/id/xxxxxxxxxx/ QCOUT (speeders, straight-liners, failed quality checks, cheaters): https://www.narodnipanel.cz/default/index/return-from-external-research/researchId/12345/status/qcout/id/xxxxxxxxxx/

Hodnota 12345 je vždy individuální pro každý nový projekt v panelu.

COMPLETE je odkaz pro dokončení odpovědi respondenta.

SCREENOUT je odkaz pro vyřazení respondenta z dotazování, který neodpovídá požadované cílové skupině.

QUOTAFULL je odkaz pro vyřazení respondenta, který spadá do segmentu respondentů, jejichž kvóta již byla naplněna, nebo již máte dostatek odpovědí.

QCOUT je odkaz pro vyřazení respondenta v případě, že je podezření na nekvalitní odpověď, což můžete v průběhu dotazování ověřovat pomocí kontrolních otázek.

Pro zadání návratových linků využijte Akci strany - Přejít na externí adresu (URL). Jako adresu pro přesměrování použijte adresu vybraného návratového linku. Hodnotu identifikátoru respondenta xxxxxxxxxx nahradíte slučovacím kódem [GetUrlParameter('url_parameter')], který přečte identifikátor respondenta z odkazu na dotazník (viz. odstavec 1. Získání identifikátoru respondenta) a vloží jej do návratového linku.

Například návratový link pro dokončení rozhovoru COMPLETE bude vypadat následovně:

https://www.narodnipanel.cz/default/index/return-from-external-research/researchId/12345/status/complete/id/[GetUrlParameter('id')]/

Vhodné místo pro vložení akce strany pro dokončení dotazování je poslední strana dotazníku, před stránkou Poděkování a rozloučení. V podmínce akce nastavte první otázku v dotazník pro načtení URL parametru jako Je vyplněno a zároveň zaklikněte volbu Označit odpověď jako dokončenou.

3. Nastavení kvót

Kvóty nastavte podle návodu na stránce Kvóty.

Jako URL pro přesměrování použijte návratový link QUOTAFULL a opět nahraďte hodnotu xxxxxxxxxx slučovacím kódem [GetUrlParameter('url_parameter')].

Například návratový link pro naplnění kvóty QUOTAFULL bude vypadat následovně:

https://www.narodnipanel.cz/default/index/return-from-external-research/researchId/12345/status/quotafull/id/[GetUrlParameter('id')]/

Spuštění dotazování

Jakmile je proces integrace dokončen, komunikujte spuštění projektu s panelem. Operátor panelu nejdříve dotazník otestuje a kontaktuje Vás s informací o zkušebním vyplnění. Jakmile zkušební odpovědi ve Vašem průzkumu ověříte, můžete je vymazat a po potvrzení s operátorem se průzkum spustí.

Dotazování probíhá obvykle nejdříve ve fázi Soft Launch, kdy se osloví asi 10 % požadovaného vzorku respondentů. Pokud vše probíhá hladce, spouští se dotazování ve fázi Full Launch.

Dokončení dotazování

Jakmile získáte požadovaný počet odpovědí/vyplněných dotazníků, informujte operátora panelu o ukončení dotazování. Následně musíte exportovat data odpovědí a zaslat zpět do panelu seznam získaných identifikátorů respondentů, kteří vyplnili Váš průzkum. Na základě analýzy těchto identifikátorů pak poskytovatel panelu stanoví konečnou cenu za dotazování.

Pokud budete mít další dotazy s nastavení a realizací dotazování Vašeho průzkumu v online panelu, neváhejte nás kontaktovat na adrese podpora@click4survey.cz.

Last updated