Links

Zabezpečení dotazníku heslem

Tato stránka popisuje funkcionalitu Ochrana dotazníku heslem
Zabezpečit vstup do dotazníku heslem je možné pomocí funkcionality, kterou naleznete v nastavení distribučního kanálu, v záložce Ochrana heslem.
Přístup k dotazníku může být chráněn společným heslem pro všechny respondenty, nebo můžete vygenerovat seznam přístupových hesel, které poskytnete jednotlivým respondentům.
Pokud vyberete volbu Žádné, dotazník nebude chráněn žádným heslem.
Nastavení nezabezpečeného dotazníku
Pokud vyberete volbu Jedno heslo pro všechny respondenty, můžete specifikovat přístupové heslo do dotazníku, které bude společné pro všechny respondenty.
Zadání společného hesla dotazníku
V případě, že potřebujete pro každého respondenta unikátní přístupové heslo, vyberte volbu Každý respondent má své vlastní heslo.
Volba zabezpečení unikátními přístupovými hesly
Kliknutím na tlačítko Generovat hesla pak můžete vygenerovat požadovaný počet hesel.
Vygenerování přístupových hesel
Po zadání počtu požadovaných hesel jsou tato vygenerována a zobrazí se v seznamu hesel.
Seznam vygenerovaných přístupových hesel
Vygenerovaný seznam hesel pak můžete vyexportovat do Excelu tlačítkem Exportovat hesla. Jednotlivá hesla pak stačí poskytnout jednotlivým respondentům. Ti mohou heslo použít jako přístupový identifikátor, takže si dotazník také pamatuje uložené odpovědi a kontroluje duplicitu odpovědí.
Dotazník, otevřený přes distribuční kanál s nastavenou ochranou heslem, vyžaduje po respondentovi zadání přístupového hesla.
Zadání hesla v dotazníku
Ochrana dotazníku heslem je k dispozici v účtu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.