Zabezpečení dotazníku heslem

Tato stránka popisuje funkcionalitu Ochrana dotazníku heslem

Zabezpečit vstup do dotazníku heslem je možné pomocí funkcionality, kterou naleznete v nastavení distribučního kanálu, v záložce Ochrana heslem.

Přístup k dotazníku může být chráněn společným heslem pro všechny respondenty, nebo můžete vygenerovat seznam přístupových hesel, které poskytnete jednotlivým respondentům.

Pokud vyberete volbu Žádné, dotazník nebude chráněn žádným heslem.

Pokud vyberete volbu Jedno heslo pro všechny respondenty, můžete specifikovat přístupové heslo do dotazníku, které bude společné pro všechny respondenty.

V případě, že potřebujete pro každého respondenta unikátní přístupové heslo, vyberte volbu Každý respondent má své vlastní heslo.

Kliknutím na tlačítko Generovat hesla pak můžete vygenerovat požadovaný počet hesel.

Po zadání počtu požadovaných hesel jsou tato vygenerována a zobrazí se v seznamu hesel.

Vygenerovaný seznam hesel pak můžete vyexportovat do Excelu tlačítkem Exportovat hesla. Jednotlivá hesla pak stačí poskytnout jednotlivým respondentům. Ti mohou heslo použít jako přístupový identifikátor, takže si dotazník také pamatuje uložené odpovědi a kontroluje duplicitu odpovědí.

Dotazník, otevřený přes distribuční kanál s nastavenou ochranou heslem, vyžaduje po respondentovi zadání přístupového hesla.

Ochrana dotazníku heslem je k dispozici v účtu PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Last updated