Links

Vytvoření průzkumu

Postup pro vytvoření nového průzkumu v Click4Survey
Nový průzkum vytvoříte kliknutím na tlačítko
, které najdete v seznamu průzkumů. Více k seznamu průzkumů na stránce Práce s průzkumy.
Vytvoření nového průzkumu
Pokud vyberete jednu z připravených šablon, zobrazí se náhled dotazníku.
Náhled vybrané šablony průzkumu
Nebo vyberte možnost Nový průzkum pro vytvoření prázdného dotazníku.
Vytvoření nového prázdného dotazníku
Dále klikněte na tlačítko Pokračovat.
Zadejte jméno nového průzkumu a pokud využíváte týmový účet, tak vyberte i pracovní tým, ve kterém bude průzkum vytvořen. Nakonec klikněte na tlačítko Vytvořit průzkum.
Volba jména a vytvoření průzkumu

Vytvoření kopie existujícího průzkumu

Kopírování průzkumu je dostupné v plánu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.
Nový průzkum můžete vytvořit také jako kopii již existujícího průzkumu. Požadovaného výsledku lze docílit dvěma postupy.

Kopírovat průzkum v seznamu průzkumů

V seznamu průzkumů klikněte na ikonu pro zobrazení nabídky Více v řádku vybraného průzkumu, který chcete zkopírovat. V otevřené nabídce pak stačí kliknout na příkaz Kopírovat průzkum.
Vytvoření kopie průzkumu v seznamu průzkumů
V otevřeném formuláři zadejte jméno nového průzkumu a pokud využíváte týmový účet, tak vyberte i pracovní tým, ve kterém bude průzkum vytvořen. Nakonec klikněte na tlačítko Kopírovat průzkum.
Formulář kopírování průzkumu

Nový průzkum vytvořený jako kopie existujícího

Při vytváření nového průzkumu vyberte v zobrazeném formuláři v poli Jak chcete začít? hodnotu Kopírovat průzkum z existujícího projektu a ze seznamu průzkumů vyberte požadovaný průzkum ke kopírování. Nakonec klikněte na tlačítko Vytvořit průzkum.
Vytvoření nového průzkumu jako kopie jiného průzkumu