Vytvoření průzkumu

Postup pro vytvoření nového průzkumu v Click4Survey

Pokud vyberete jednu z připravených šablon, zobrazí se náhled dotazníku.

Nebo vyberte možnost Nový průzkum pro vytvoření prázdného dotazníku.

Dále klikněte na tlačítko Pokračovat.

Zadejte jméno nového průzkumu a pokud využíváte týmový účet, tak vyberte i pracovní tým, ve kterém bude průzkum vytvořen. Nakonec klikněte na tlačítko Vytvořit průzkum.

Vytvoření kopie existujícího průzkumu

Kopírování průzkumu je dostupné v plánu BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Nový průzkum můžete vytvořit také jako kopii již existujícího průzkumu. Požadovaného výsledku lze docílit dvěma postupy.

Kopírovat průzkum v seznamu průzkumů

V seznamu průzkumů klikněte na ikonu pro zobrazení nabídky Více v řádku vybraného průzkumu, který chcete zkopírovat. V otevřené nabídce pak stačí kliknout na příkaz Kopírovat průzkum.

V otevřeném formuláři zadejte jméno nového průzkumu a pokud využíváte týmový účet, tak vyberte i pracovní tým, ve kterém bude průzkum vytvořen. Nakonec klikněte na tlačítko Kopírovat průzkum.

Nový průzkum vytvořený jako kopie existujícího

Při vytváření nového průzkumu vyberte v zobrazeném formuláři v poli Jak chcete začít? hodnotu Kopírovat průzkum z existujícího projektu a ze seznamu průzkumů vyberte požadovaný průzkum ke kopírování. Nakonec klikněte na tlačítko Vytvořit průzkum.

Last updated