Text

Popis typu otázky Text

Využití

Otázka typu Text se používá pro zobrazení úvodního textu dotazníku, případně instrukcí pro respondenta. Pomocí WYSIWYG editoru můžete v textu měnit styly, barvy i do textu vkládat obrázky z knihovny.

Zobrazení v dotazníku

Vložení

V dotazníku klikněte na příkaz pro přidání otázky a ve formuláři vyberte typ otázky Text, obrázek, video a upřesněte typ Text.

Do údajů otázky pak můžete zadat text pro vložení do dotazníku.

Editace

Možnosti

V záložce Možnosti můžete editovat text v textovém bloku.

Zobrazení

V záložce Zobrazení můžete měnit, jak se bude textový blok v dotazníku zobrazovat. Volba Zakázat rotaci otázky na stránce umožní fixovat pozici textového bloku ve stránce dotazníku tehdy, když má stránka zapnuté zobrazení položek/otázek stránky v náhodném pořadí.

Více o rotacích stránek, otázek či odpovědí se dozvíte zde 👉 Rotace v dotazníku

Filtr

V záložce Filtr můžete nastavit podmínku, kdy se textový blok ve stránce zobrazí. Umožňuje vám to nastavit logiku zobrazení části dotazníku podle odpovědí respondenta, nebo podle informací předaných dotazníku pomocí URL parametrů nebo Uživatelských polí.

Více informací o filtrech a logice v dotazníku najdete zde 👉 Filtry a logika v dotazníku

Tento typ otázky je dostupný ve všech účtech Click4Survey 👉 Přehled účtů

Last updated