E-mailové domény a adresy

Registrace Vaší e-mailové adresy v Click4Survey zajistí dobrou doručitelnost e-mailových pozvánek.

Na této stránce můžete registrovat e-mailové adresy, které budou použity jako adresy odesílatele při distribuci průzkumu pomocí distribučního kanálu E-mailová kampaň.

Tato funkce je dostupná v účtu PROFESSIONAL a vyšším.

Nikdy nepoužívejte e-mailové adresy freemailových služeb jako např. Seznam Email nebo Google Gmail. Tyto adresy není možné registrovat a používat pro odesílání e-mailových pozvánek v Click4Survey. Jako adresu odesílatele vždy používejte adresu z vlastní domény.

Registrace e-mailové domény

Nejprve je potřeba registrovat doménové jméno, na kterém Vaši e-mailovou adresu používáte. Doménové jméno je text e-mailové adresy za znakem @ Např. v e-mailové adrese [email protected] je doménové jméno click4survey.cz

Pro registraci nové domény klikněte na tlačítko Nová doména.

Registrace nové e-mailové domény

Zadejte jméno domény do formuláře a klikněte na tlačítko Přidat doménu.

Jak budete odesílat e-maily z registrované domény?

E-mailové pozvánky je možné odesílat z Click4Survey dvěma způsoby. Odesílat můžete přes cloudové servery Click4Survey nebo přes vlastní SMTP server.

Odesílání přes servery Click4Survey

Pokud chcete odesílat e-mailové pozvánky přes naše cloudové servery, nejdříve je nutné zaregistrovat do DNS záznamů Vaší domény CNAME záznamy uvedené ve formuláři zadané domény. Uvedené záznamy nastaví pro Vaši doménu technologii DKIM (DomainKeys Identified Mail). Údaje pro modifikaci DNS je možné také stáhnout ve formě textového .csv souboru a zaslat technickému správci vaší domény.

Údaje registrované e-mailové domény

Nastavení DNS záznamů změňte u svého hostingu, a pokud si nejste jisti postupem, přenechte nastavení domény zkušenější osobě, např. technickému správci vaší domény.

Po zadání uvedených DNS záznamů budou tyto záznamy automaticky ověřeny. O úspěšném ověření budete informováni e-mailovou notifikací. Může nějaký čas trvat, než se změna DNS záznamů projeví. Obvykle pár hodin, maximálně pak 48 hodin. Ověřit záznamy je možné i manuálně pomocí tlačítka Ověřit ve formuláři domény.

Odesílání přes vlastní SMTP server

Pokud potřebujete mít plnou kontrolu nad e-mailovým serverem, který bude odesílat Vaše e-mailové pozvánky, můžete využít propojení Click4Survey s vlastním SMTP serverem. Při doručování zpráv přes Váš SMTP server nejsme schopni sledovat doručitelnost zpráv. Sledování otevření a prokliknutí zpráv však nadále poskytujeme. Při doručování zpráv přes Váš SMTP server také nesledujeme počet odeslaných zpráv, tedy se zprávy nezapočítávají se do kreditu Vašeho účtu.

Nastavení parametrů vlastního SMTP serveru

Pro připojení k Vašemu SMTP serveru musíte zadat následující údaje:

  • Adresa SMTP serveru – zadejte adresu SMTP serveru.

  • Port – zadejte číslo TCP portu, na kterém je SMTP server instalován.

  • Přístupové jméno – zadejte přístupové jméno k SMTP serveru. Vyžadujeme vždy zabezpečený SMTP server, tedy tento údaj je, spolu s heslem, povinný.

  • Heslo – zadejte přístupové heslo k SMTP serveru.

Zadané údaje můžete ověřit kliknutím na tlačítko Ověřit.

Registraci Vaší e-mailové domény uložíte kliknutím na tlačítko Uložit. Registraci je možné také vymazat pomocí tlačítka Smazat. Před smazáním domény však musí být vymazány všechny registrované e-mailové adresy na této doméně.

Registrace e-mailové adresy

Registraci nové e-mailové adresy provedete kliknutím na tlačítko Nový e-mail. V otevřeném formuláři nejdříve vyberte v seznamu ověřených domén a následně zadejte jmennou část e-mailové adresy, tedy text před znakem @ Např. v e-mailové adrese [email protected] je jmenná část info

Registrace nové e-mailové adresy

Po zadání adresy bude na tuto adresu zaslána potvrzující zpráva obsahující odkaz, který je potřeba kliknutím otevřít, a tím potvrdit, že máte k adrese přístup.

Elektronický podpis e-mailové adresy

Pro zvýšení důvěryhodnosti odesílaných e-mailových pozvánek můžete do registrované e-mailové adresy přidat elektronický podpis pomocí osobního certifikátu (S/MIME). Zpráva podepsaná osobním certifikátem dokládá nejen původ, autorství a neměnnost, ale také identitu odesilatele, která je ověřena a uvedena v osobním certifikátu.

Certifikát můžete přidat e-mailové adrese v editačním formuláři, pod záložkou Elektronický podpis.

Vložení elektronického podpisu

Podpisový certifikát nahrajete kliknutím na tlačítko Nahrajte podpisový certifikát. Pro potvrzení vložení zadejte ještě heslo k certifikátu.

Vložení hesla k certifikátu podpisu

Kliknutím na tlačítko Nastavit podpis dokončíte vložení elektronického podpisu. Po úspěšném vložení se zobrazí platnost vloženého podpisu.

Zobrazní platnosti elektronického podpisu

Po nastavení elektronického podpisu e-mailové adrese budou všechny e-mailové pozvánky a připomínky odeslané z této adresy digitálně podepsané.

Zobrazení podpisu v Outlooku